Catalunya

EL PROBLEMA DE LA VIVENDA EN EL CAPITALISME
UN GRAN NEGOCI PER A LES CONSTRUCTORES


Les dificultats per a aconseguir un habitatge digne per a milions de joves i treballadors en general, són conegudes per tots. Fent un gran sacrifici, assoleixen accedir a ella, es col•loquen en una situació...

Per un govern d’esquerres amb un programa socialista
No n’hi ha prou amb votar: cal organitzar-se i lluitar
    
    
Després del pacte Zapatero-Mas per a...

Els llibres dels grans teòrics marxistes com Marx, Engels, Lenin i Trotsky són molt valiosos pels joves i treballadors en la actualitat. Les idees del marxisme revolucionari són més vigents que mai donada la crisi del capitalisme. A la nostra...