- Quines mobilitzacions heu fet el col·lectiu de becaris/es de la UAB i què reivindiqueu?

 

L’assemblea està combinant tres vies de lluita paral·leles i amb efectes desiguals. Es van fet set jornades de vaga: quatre dies que van culminar en una concentració al Rectorat i que va retirar el Reglament de beques de la Comissió d’Afers d’Estudiants i altres tres dies a la setmana següent que van concloure amb concentració novament al Rectorat i la retirada del reglament del Consell de Govern. A proposta del Rector es va constituir una comissió específica per abordar la qüestió. Aquesta és la lluita institucional, que en virtut del profund caràcter antidemocràtic dels òrgans de govern de la universitat, la veritat és que pocs fruits donen, però cal lliurar-la.

 

El Vicerector va intentar parar la vaga amb mails amb instruccions als caps de servei (apuntin a qui fa vaga) i amb mails directes als becaris (us retirarem la quantia de la beca dels dies que feu vaga), amenaces que per una part contradeien el dret que reconeix l’actual convocatòria a fer vaga i que, en cas d’executar-se, suposava un reconeixement implícit del caràcter laboral d’aquestes beques (estarien fent un símil amb les vagues dels treballadors).

 

La mobilització a través de la vaga es va combinar amb la recollida de firmes de suport entre els treballadors i estudiants, la creació d’una caixa de resistència, l’extensió de ponts comunicatius amb el Comitè de Vaga per al 6 de març, l’Assemblea contra la precarietat, sindicats...

 

L’assemblea demana que els llocs de treball de la universitat ocupats per becaris i per estudiants de convenis universitat-empresa (una espècie de pràctiques que ni es reconeixen acadèmicament ni laboralment) fossin coberts amb contractes. D’altra banda, donat que les beques de col·laboració són les úniques beques que té la UAB per a estudiants de primer i segon cicle, que s’articulés un programa de beques digne en substitució d’aquest: sense haver de treballar fraudulentament per a “guanyar-te-les”, per exemple beques de transport, de menjador, de material, de pagament de matrícula... Volíem retirar el reglament perquè perpetuava la situació actual, era una operació de maquillatge que incloïa l’eliminació del pagament de la matrícula. I això ho hem aconseguit.

 

- Quins són els passos següents en la vostra lluita?

 

Convocar un claustre extraordinari perquè es negociï la laboralització. Ara mateix no volen ni sentir parlar del tema. La comissió creada és una pantomima per xerrar sobre beques i desgastar-nos. Al Rectorat li sobre el temps i a nosaltres no ens prenen seriosament, per això ja hem iniciat els tràmits per posar denúncies becari per becari. No és una solució estructural (que només vindria amb la negociació) però és una altra manera de fer pressió i a més a més hi ha precedents en sentències del Suprem guanyades per becaris de la Universitat del País Basc i de la Pablo de Olavide (Sevilla).

 

      - Quina resposta heu tingut per part del Rectorat fins ara?

 

Immobilisme i falsa predisposició a la comunicació, maregen la perdiu. No consideren seriosament ni les nostres exposicions ni els nostres arguments. Les reunions de la Comissió són un circ, malgrat que hi ha qui té bona voluntat, ens trobem amb que fins a l’apuntador (la secretària que pren acta) té opinió, ens trobem amb una moderació (del Vicerector) que és jutge i part a l’hora de decidir què fem o no, malgrat que aquesta comissió és paritària (cinc membres de l’assemblea; cinc del Consell de Govern, amb un estudiant entre aquests)... Ens tracten com si fóssim idiotes. Decebedor i indignant.

 

- La mobilització del dia 6 de març, amb la vaga i la manifestació d’estudiants, serà un pas important, que pot ajudar a impulsar el moviment a un nivell superior. Teniu previstes més jornades de lluita com a becaris/es? Estendreu les assemblees de becaris/es a més facultats o a d’altres universitats?

 

El nivell d’activitat de l’assemblea ha estat molt alt, més tenint en compte que ha coincidit amb l’època d’exàmens. Tenim preparades cartes per enviar a d’altres universitats i estem en contacte amb el Comitè de Vaga per al 6 de Març. Donat que la nostra lluita s’emmarca dintre de la lluita contra un model d’universitat que fomenta l’aparició de figures irregulars (o paralaborals) com són les beques de col·laboració i els estudiants de convenis universitat-empresa, estem amb les reivindicacions i es farà la vaga. El salt qualitatiu depèn de la capacitat de resposta de la resta de la comunitat universitària, perquè el problema dels becaris no és corporatiu, és estructural i de moment hem tingut molts suports simbòlics, però fa falta més implicació.

 


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

lenin

banner ffe

bannerafiliacion2 01