No a la creació d'instituts gueto

 

No a la separació dels alumnes immigrants en guetos

 

El Conseller d'Educació ha fet públic els seus plans per escolaritzar els estudiants immigrants que venen amb el curs començat. La seva proposta és que aquests estudiants s'incorporen a centres específics on només aniran alumnes immigrants que desconeixen el català o el castellà. Segons el Conseller aquesta mesura ajudarà a augmentar els seus coneixements de la llengua per poder incorporar-se als centres "normals" un any o dos després. Però en realitat es tracta d'una mesura racista per apartar els estudiants immigrants dels centres. Així el Departament d'Educació no haurà d'invertir en aules d'acollida (aules a dins dels centres de primària i secundària on hi ha professorat amb formació específica  i recursos específics per ensenyar català als alumnes immigrants per assegurar que aquests alumnes puguin aprendre català i castellà i poder seguir la formació que li correspon com a estudiant).

 

Agrupant i marginant els alumnes immigrants no s'aconseguirà que aprenguin més ràpidament català. Com tothom sap, una llengua s'aprèn quan s'utilitza, no només a dins d'un aula. La millor manera d'integrar els nouvinguts és posar els mitjans a cada centre, tenir professorat especialitzat d'aula d'acollida a cada centre que reforci l'aprenentatge de la llengua d'aquest alumnes. D'aquesta manera no només aprendran a dins de l'aula sinó que també podrà aprendre dels seus companys a l'hora del pati, establir amistat amb alumnes que parlin català o castellà i així a més d'aprendre una nova llengua l'estudiant immigrant es podrà sentir integrat. A més, amb la seva proposta el senyor Conseller oblida els valors com la diversitat i la integració que diuen voler transmetre mitjançant l'educació. S'omplen la boca de paraules com integració, diversitat, societat multicultural, fan grans campanyes per dir-nos que hem d'acceptar els immigrants, però en realitat el que fan es separar-nos i fomentar el racisme.

 

Discriminació social i racista

 

Creiem que al darrere d'aquesta proposta hi ha una discriminació racista i classista. Són els fills de treballadors immigrants els que sofriran aquesta discriminació, els fills dels directius de les grans empreses que no saben català ni castellà no tindran aquest problema, no tindran perquè anar a una escola específica per ells perquè es poden pagar un centre concertat o privat. Com sempre, l'educació per a qui la pugui pagar. Però és que els estudiants immigrants són només un problema? No aporten recursos també? Els seus pares i mares, familiars,… que durant els últims anys s'han incorporat al mercat laboral, estan aportant abundants beneficis gràcies a l'explotació que aquests treballadors han d'aguantar dels grans empresaris. Estudis recents mostren com també a través dels impostos directes (IRPF) i indirectes (IVA), l'Estat ha estat beneficiant-se del treball dels treballadors immigrants. On són aquests diners? Arribem a l'arrel del problema, la deficient inversió en l'educació pública.

 

Fan falta més recursos per l'educació pública

 

Al darrera d'aquesta proposta veiem clarament les intencions del Conseller de dedicar menys recursos a l'ensenyament públic.

 

La realitat actual tampoc no ens agrada. Les aules d'acollida  no existeixen a tots els centres on es necessitarien, allà on existeixen fa falta més professorat per poder fer una atenció més personalitzada. De fet, a centres com IES Joan Coromines de Barcelona hi ha alumnes que no poden anar a l'aula d'acollida perquè no hi ha places suficients i s'han d'incorporar a l'aula ordinària sense cap tipus d'ajuda. Aquesta és la situació que volem evitar.

 

Per solucionar aquesta situació cal invertir més recursos per l'educació pública. No tan sols pels estudiants immigrants sinó també per millorar la situació dels centres públics en general. En canvi el Departament d'Educació en els últims anys ha continuat donant cada vegada més recursos a l'ensenyament privat concertat.

 

Les "Bases per a la Llei d'Educació de Catalunya" també són racistes.

 

En l'apartat Raons socials (bases LEC p4) diu que "l'arribada d'alumnat procedent de la immigració en un curt període de temps està desbordant, en determinats punts, la capacitat del sistema educatiu (...) hi ha indicis que assenyalen riscos per a la nostra cohesió social". És cert que el número d'alumnes immigrants ha crescut espectacularment. Però els immigrants són responsables del desbordament del sistema educatiu? Aquestes bases preparen una llei racista. Donar la culpa als treballadors i joves immigrants de la degradació de l'educació pública és una argumentació profundament reaccionària. Però a més a més, és totalment fals.

 

Els estudiants immigrants són un dels sectors que més obstacles en l'aprenentatge han de superar, en primer lloc l'adaptació forçosa a un nou medi, en segon lloc un nou idioma (o dos), i també els baixos recursos econòmics familiars. Però de del Sindicat d'Estudiants ens neguem a responsabilitzar als estudiants immigrants del fracàs escolar, o a classificar-los o designar-los com a estudiants conflictius. A més, la concertada segueix seleccionant l'alumnat, fent que l'educació pública compti amb el 84'9% dels alumnes estrangers que s'escolaritzen, desenvolupant-se guetos en certes escoles i instituts de barris i ciutats obreres.

 

El Departament va donar encara més diners a l'educació privada amb el pretext de que no seleccionessin l'alumnat, en el Pacte Nacional d'Educació de març del 2006. Avui dia la situació segueix sent la mateixa. Un exemple: al barri del Raval a Barcelona, el percentatge d'estudiants immigrants al centre concertat Escola Pia Sant Antoni és de menys del 10%, mentre que a l'IES Milà i Fontanals és del 90%, situat en el mateix carrer a cent metres de distància. Aquest exemple es podria posar amb altres barris i ciutats d'arreu de Catalunya.

 

En aquest sentit, el que posa en perill la "nostra cohesió social" no és l'arribada de treballadors immigrants. Si falten beques de menjador, places als cicles formatius o escoles bressol, no és pas culpa dels immigrants, sinó de la política educativa (i social) aplicada pel govern(central i Generalitat), orientada a la retallada de drets socials i la privatització.

 

Per una reforma educativa en benefici dels fills dels treballadors

 

L'educació a Catalunya sens dubte necessita una reforma profunda per resoldre els problemes reals. Però els culpables no en són ni els professors, ni els immigrants, ni els estudiants ni les seves famílies. El que realment necessita el sistema educatiu a Catalunya per acabar amb el fracàs escolar, l'abandonament prematur,... és més diners, més professors i més instal·lacions, alhora que aturar el transvasament de fons de l'educació pública a la patronal de la privada – concertada. Per contra, les mesures que planteja a les bases van en una direcció oposada, que lluny de solucionar aquests problemes, els agreujarà

 

Hem de lluitar: 14 de febrer vaga d'estudiants i professors

Contra la Llei d'Educació racista i privatitzadora

 

Aquest no és un atac als estudiants immigrants, és un atac més a l'educació pública. És per això que els estudiants nascuts aquí o a qualsevol lloc hem de lluitar contra la privatització i la segregació racista que ens vol imposar el Conseller d'Educació Ernest Maragall. El proper 14 de febrer ens manifestarem a les 12h a la plaça Universitat a Barcelona per mostrar el nostre rebuig als plans educatius del tripartit.


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

lenin

banner ffe

bannerafiliacion2 01