"Gloriosa, incruenta, pacífica, harmoniosa, fou la revolució del 14 d'abril de 1931. Dos dies abans el poble havia votat la coalició republicà-socialista en les eleccions municipals; això va ser suficient per acabar amb Alfonso. La república espanyola va arribar tan fàcilment... El seu adveniment, tanmateix, va ser gairebé l'únic fet incruent connectat amb la revolució abans o després de 1931". - Félix Morrow, Revolución i contrarevolución en España

La proclamació de la Segona República, va ser un esdeveniment que va suposar un salt qualitatiu en un procés que venia desenvolupant-se des de feia molt temps; el grau de putrefacció del règim havia arribat a tal punt, que un nou cop va ser suficient perquè la monarquia caigués.

La baula feble de la cadena capitalista

La història d'Espanya, fins en aquell moment, havia estat caracteritzada per segles de decadència contínua, lenta i inexorable, marcats per periòdiques i aïllades sublevacions camperoles i un asfixiant control de totes les esferes de poder per part de la monarquia i els terratinents, que havien portat el país a ocupar el vagó de cua del desenvolupament capitalista a Europa.

La burgesia espanyola, a diferència de la francesa o anglesa, va entrar tard en l'escena de la història; feble i incapaç de posar el seu segell dirigent en el desenvolupament de la societat, des del principi va unir els seus interessos amb els vells poders establerts.

El període de floriment burgès a l'Estat espanyol es localitza entre 1898 i 1914. En zones com Catalunya, Madrid, Euskadi i Astúries, es va produir un desenvolupament industrial important, però lluny d'enfrontar-se al domini de la monarquia i la noblesa terratinent, heretat del passat feudal, la burgesia va enfortir els seus llaços d'unió amb ells. La compra de grans extensions de terra, de títols de noblesa i els matrimonis amb l'aristocràcia va ser la pràctica comuna dels burgesos; nous llaços d'unió es van forjar a través de les hipoteques de les terres, etc.

Aquest desenvolupament industrial va provocar l'enfortiment d'un proletariat jove i combatiu que aviat va començar a jugar un paper important. El principi de segle va ser molt conflictiu. A la problemàtica situació social de la classe obrera i la pagesia cal sumar, els efectes de les aventures colonials al Marroc.

A Catalunya es va produir la primera acció d'envergadura del proletariat: la vaga general de 1909, anomenada la Setmana Tràgica de Barcelona, va ser derrotada i reprimida salvatgement.
La neutralitat en la primera guerra mundial va facilitar l'accés dels productes espanyols als mercats estrangers que va generar un nou impuls al desenvolupament industrial.

En aquest període, els beneficis empresarials van conèixer una alça espectacular, mentre les millores en el salari i les condicions de vida dels obrers avançaven a pas de tortuga; la tensió social va augmentar, i finalment va esclatar en la vaga general revolucionària de l'estiu de 1917 que, malgrat ser derrotada, va posar de manifest el potencial revolucionari de la classe treballadora.

En remetre l'efecte de la revolució russa, la burgesia, per domar el moviment obrer, finança la dictadura de Primo de Rivera el 1923. L'apogeu econòmic dels anys vint i la col·laboració dels dirigents del PSOE i l'UGT, ajuden que la dictadura es mantingui fins a la seva caiguda el gener de 1930, com conseqüència de la crisi econòmica de 1929.

La monarquia, decisivament compromesa amb la dictadura, estava ferida de mort; malgrat això, la burgesia va continuar aferrada a ella (el 28 de setembre de 1930, Alcalá Zamora, republicà burgès i futur president de la República, va acabar un míting amb lloances a la corona). L'augment de les contradiccions socials i la constatació que les masses estaven amb la República, va convèncer la burgesia de la inevitabilitat de la caiguda d'Alfonso XIII, acceptant la República com el mal menor.

Comença la revolució espanyola

La monarquia va caure, més per la putrefacció del règim, que per l'acció de les masses. Aquest fet va provocar que dècades (fins i tot segles), d'opressió i misèria sortissin a la superfície. Les masses van trencar el dic del costum, la rutina, el fatalisme quotidià, entrant en escena per convertir-se en protagonistes del futur, apropiant-se de la seva pròpia destinació. Aquestes són les característiques fonamentals d'un període revolucionari.

Amb la proclamació de la República, les masses esperaven drets democràtics reals, no com un final en si mateixos, sinó com instruments per millorar les seves condicions de vida i de treball. La República havia de donar solució als problemes bàsics, que venien arrossegant-se històricament, per complir les expectatives de les masses.

En primer lloc es trobava la qüestió agrària, en un país en el qual el 70% de la població es trobava en el medi rural, la majoria en unes condicions penoses, amb fams periòdiques entre collita i collita. La situació del camp tenia molt a veure amb el feudalisme. Dos terços de la terra estaven a mans de grans i mitjans propietaris (en la meitat sud el 75% de la població tenia el 4,7% de la terra mentre el 2% posseïa el 70%). Els que les explotaven (el 38% de la terra cultivable romania ociosa), ho feien amb mà d'obra jornalera amb jornals de misèria de dos o tres pessetes diàries. En el millor dels casos un jornaler estava a l'atur de 90 a 150 dies a l'any.

Un terç de la terra estava a les mans de petits propietaris que sense recursos propis, es veien obligats a recórrer als bancs. Aquests camperols estaven sotmesos a una doble explotació, la de l'usurer que finançava la collita i la del comerciant que la comprava. Molts "propietaris" es veien obligats a treballar com jornalers per poder alimentar les seves famílies.

La situació exigia una autèntica reforma agrària que repartís la terra entre els camperols i, a través de crèdits barats i importants ajuts estatals, donar-los la possibilitat d'accedir a aparells moderns, fertilitzants, etc.

El segon aspecte era la necessitat d'un desenvolupament industrial que tragués el país del retard històric. El capitalisme mundial a començaments dels anys trenta estava sumit en una profunda crisi. La lluita entre les diferents potències per un mercat en continu retrocés caracteritzava la política internacional.

En aquest context la feble i endarrerida indústria espanyola només podia desenvolupar-se sobre la base del monopoli estatal del comerç exterior i garantint inversions dirigides a la satisfacció de les necessitats de la societat.

Un altre dels grans reptes per a la República era el poder que detenia l'Església. L'Església, amb els seus bancs de crèdit agrícola, eren els autèntics usurers del camp, i els seus bancs urbans eren els socis dels industrials, competint amb gran avantatge amb la indústria en comptar amb mà d'obra gratuïta (orfes, etc.). El 1931, els jesuïtes, per exemple, controlaven un terç de la riquesa nacional. L'Església controlava l'educació i, en ser la religió oficial, rebia desenes de milions per part de l'Estat. Va impedir durant segles qualsevol tipus d'avenç o reforma progressista; existia un autèntic exèrcit de sotanes (de 80.000 a 90.000 religiosos pertanyents a diferents ordres i 25.000 capellans rectors), distribuït per tot el país, profundament hostil a la República.

Era una qüestió vital acabar amb el seu poder. Calia acabar amb les subvencions estatals directes i indirectes. Separar l'Església de l'Estat. Que aquest últim es fes càrrec de l'educació, i confiscar les seves terres per repartir-les entre els camperols.

D'altra banda, l'Exèrcit, íntimament relacionat i implicat en tots els crims de la monarquia, estava format per una casta molt nombrosa d'oficials, que, reclutats de les classes altes, gaudien de multitud de privilegis i suposava una sagnia constant per a les arques de l'Estat.

Democratitzar l'Exèrcit i depurar-lo d'elements reaccionaris era decisiu per evitar la tornada de la reacció. L'única forma era destituir a tota la casta d'oficials i substituir-los per altres reclutats entre la tropa i elegits pels soldats, assegurant un control per part dels sindicats obrers de les acadèmies militars per garantir una formació democràtica als futurs oficials.

Finalment, estava el problema de les colònies i la qüestió nacional. Les colònies espanyoles al Marroc havien estat governades amb mètodes salvatges, explotant i assassinant els camperols i tribus marroquines, en benefici d'un grapat de capitalistes.

Les diferents campanyes militars van tenir un cost social molt important, desenes de milers d'obrers i camperols de l’Estat espanyol van perdre la vida (només en el desastre d'Annual el 1921 van morir 10.000 soldats). El control de les colònies s'exercia a través de la legió estrangera i mercenaris natius, que en un cop de la reacció serien els primers en ser utilitzats. La República havia de donar la llibertat al Marroc, ja que la pròpia llibertat de les masses de l’Estat espanyol estaria en perill mentre les colònies no estiguessin alliberades.

D'altra banda, a Catalunya i al País Basc hi havia un sentiment nacional que la monarquia havia reprimit constantment; per a les masses d'aquestes nacionalitats era necessari donar una solució a les seves males condicions de vida i les seves aspiracions democràtic-nacionals. L'única forma de fer això últim era reconeixent el dret d'autodeterminació.

El paper reaccionari de la burgesia

Moltes d'aquestes mesures eren les tasques històriques que la burgesia havia d'haver dut a terme temps enrere. Tanmateix, la seva debilitat i els múltiples llaços que li unien els terratinents, als comandaments militars i a la jerarquia eclesiàstica, havien determinat el seu caràcter contrarevolucionari des del principi.

Per tant, la burgesia espanyola no solament no recolzaria la posada en marxa d'una sola de les seves tasques històriques, sinó que seria, junt amb els terratinents i l'Església, el seu enemic més acarnissat. Els capitalistes van sacrificar la monarquia, davant del perill de provocar una explosió social, que amenacés la seva posició dominant en la societat.

Tanmateix, la solució als problemes de les masses xocava directament amb els interessos de l'oligarquia financera i terratinent. Els partits republicans eren l'ombra de la burgesia. Aquesta estava clarament alineada amb la reacció esperant el seu moment. El paper dels Azaña, Zamora, etc., era impedir que les organitzacions obreres se sortissin del marc de la democràcia burgesa.

Només la classe obrera, al capdavant dels sectors desfavorits, seria capaç de dur a terme les mesures necessàries per acabar amb la misèria i l'explotació. En el moment de la proclamació de la República, l'alternativa era entre la transformació socialista de la societat o el feixisme. Per dur a terme aquesta tasca, la classe obrera necessitava un partit que dirigís a les masses a la presa del poder.

Organitzacions de la classe obrera

En les quatre dècades anteriors, el proletariat havia construït organitzacions de diferents tendències. L'organització amb més implantació en tot l'Estat i amb més influència era el PSOE (i el seu sindicat l'UGT). En aquell moment el Partit Socialista participava de la política reformista de la Segona Internacional. Argumentaven que en estar pendents les tasques de la revolució burgesa, calia recolzar al sector progressista de la burgesia (com hem vist, inexistent) per realitzar-les, i en un futur indeterminat, iniciar la lluita pel socialisme.

Una altra organització de gran influència en el proletariat industrial era la CNT, d'orientació anarquista. Tenien a les seves files al sector més combatiu del proletariat i s'havia forjat en les condicions més difícils de repressió. Molts obrers havien acudit a les files anarquistes repudiant la política col·laboracionista i moderada del PSOE i l'UGT.

Però l'anarquisme, enfrontat a grans esdeveniments històrics, és un instrument poc eficaç. En rebutjar la participació en l'activitat política, quan el que estava en joc era la necessitat de la presa del poder per part de la classe obrera, la revolució correria seriós perill sota la direcció dels anarquistes. L'abril de 1931, la CNT es va deixar arrossegar per l'onada de simpatia i esperança i va recolzar acríticament la coalició republicà-socialista, per girar en l'extrem oposat quan el primer govern de la república va defraudar a les masses.

El PCE, en el naixement de la República, era un petit grup i no va jugar cap paper en la seva proclamació. El 1931 participava de la política ultraesquerrana de la Internacional Comunista dominada per l'aparell burocràtic de l'estalinisme, coneguda com "tercer període", i caracteritzada per considerar feixistes a totes les altres forces polítiques, i per una negativa permanent a arribar a cap tipus d'unitat d'acció amb els socialistes.

Aquesta orientació el va portar a aïllar-se de les masses i dels propis esdeveniments, donant nombroses ziga-zagues: així, de no donar cap importància als processos a l'Estat espanyol al principi, va passar en pocs mesos a demanar tot el poder per a uns inexistents soviets. Malgrat tot, a causa de la seva identificació amb la revolució russa de 1917, el PCE va atreure a un número important es joves i obrers.

Del PCE oficial sorgeix la Federació comunista Catalano-Balear, que després es convertiria en el Bloc Obrer i Camperol. Era una organització que a la pràctica feia la mateixa política que el PCE oficial, però defensava una posició independentista respecte a la qüestió nacional catalana.

També del PCE oficial neix l'Oposició Comunista d'Esquerra, més tard Esquerra Comunista, secció espanyola de l'Oposició d'Esquerra Internacional, dirigida per Lev Trotsky. Aquest petit grup (al voltant de 800 militants el 1931) era el que millor caracteritzava els esdeveniments que s'estaven desenvolupant. Tenia algunes llacunes, sobretot al terreny de com establir aliances (en concret amb el Bloc Obrer i Camperol), sense posar en perill els principis. Malgrat això era el grup millor situat ideològicament per convertir-se en l'organització decisiva del proletariat.

Al principi de la revolució espanyola, la classe obrera encara tenia la tasca de construir un partit autènticament revolucionari amb influència de masses, per portar-la a la victòria. La seva absència marcarà tot el procés de la revolució a l'Estat espanyol.

El govern de coalició republicà-socialista

Les masses, en aquesta primera etapa de la revolució, tenien grans il·lusions en la república burgesa i les activitats dels principals partits obrers les encoratjava encara més.

En les eleccions de 1931, el PSOE, seguint fidelment la seva estratègia de suport als sectors "progressistes de la burgesia", es va presentar en coalició amb els republicans. Els socialistes malgrat ser els que realment aportaven base social, deliberadament van ser minoria en les llistes electorals. La victòria dels republicà-socialistes va ser molt important, malgrat les pressions dels cacics perquè els camperols votessin pels partits reaccionaris.

El nou govern de coalició republicà-socialista, enfrontat als problemes claus de la societat espanyola, aviat van demostrar estar presos dels grans terratinents i burgesos. La Constitució aprovada incloïa fraseologia sobre drets socials, com una cortina de fum, que permetés introduir articles que donessin un marc legal per preservar els interessos de la classe dominant.

Es van crear organismes com el Tribunal de Garanties Constitucionals, la presidència de la República, etc., amb importants competències i difícils de controlar. El vot es permetia a partir dels 23 anys, deixant fora la major part de la joventut; l'article 42, la clàusula de seguretat dels propietaris, preveia la suspensió dels drets constitucionals.

Es va aprovar la llei per a la defensa de la República, que plantejava que difondre notícies que pertorbessin l'ordre públic i la bona reputació, denigrar les institucions públiques, possessió il·lícita d'armes, refusar irracionalment a treballar i promoure vagues eren actes d'agressió contra la República.

La política agrària es va concretar en extensos plans de reforma agrària. Aquesta es basava en la compra per part de l'Estat de terres que després eren arrendades als agricultors. Però en el marc del capitalisme, les compres eren molt escasses, de fet, des del govern, es parlava d'un procés que duraria un segle. La majoria de la pagesia seguia sense terra i els que l'aconseguien continuaven sota l'asfíxia de la usura dels bancs.

La política industrial es va caracteritzar per la confiança en que el desenvolupament capitalista faria avançar la indústria i el comerç. La realitat va ser més dramàtica que els somnis reformistes. La crisi s'aprofundia i els empresaris atacaven, cada vegada més, les condicions de vida dels obrers.

La política cap a l'Església es va limitar a la separació formal de l'Església i l'Estat. Això va acabar amb les subvencions directes, però el manteniment del seu control sobre l'educació va garantir el mateix nivell d'ingressos estatals. L'"expulsió" de l'Església dels col·legis era un "pla de llarga durada", i encara que es va acordar dissoldre el 1932 l'ordre dels Jesuïtes, se'ls van concedir totes les oportunitats per transferir la major part dels seus béns a particulars i a altres ordres.

Quant a l'Exèrcit, el cos d'oficials va ser reduït amb un sistema de retir voluntari molt favorable, però bàsicament continuava sent el mateix que en la monarquia.

El govern republicà-socialista va governar les colònies al Marroc de la mateixa forma que la monarquia i argumentava que quan es donessin les condicions i la República estigués consolidada, s'estendria la democràcia a les colònies.

Sobre el tema de les nacionalitats, es va concedir a Catalunya una autonomia molt restringida i per a Euskadi no va prendre cap mesura per donar solució a la qüestió.

Aquesta incapacitat de la república burgesa de realitzar ni una sola de les reformes decisives necessàries, va xocar des del principi amb les necessitats i aspiracions de les masses; aquestes es van trobar amb l'autèntica cara de la política del govern.

Les masses del camp per la seva situació no podien esperar la posada en pràctica de la reforma agrària governamental i van començar les ocupacions de finques. A Castilblanco (Sevilla), els camperols que van ocupar les terres van ser desallotjats per la guàrdia civil i els seus dirigents empresonats.

El fet mes dramàtic va ocórrer en Casas Viejas (Cadis), on els camperols després d'esperar dos anys que l'Institut de Reforma Agrària dividís una finca, van ocupar la terra i van començar a conrear-la. La Guàrdia Civil, obeint ordres de Quiroga, ministre de l'Interior, va matar vint camperols i en va ferir alguns més.

La república burgesa enfrontada a la classe obrera

Per a la classe obrera la situació no era millor; les vagues eren declarades il·legals, mentre els patrons reduïen els salaris i augmentaven els ritmes de treball. Les presons de la República s'omplien de presos polítics i la desconfiança i la frustració cap al Govern creixien.

En aquest context la reacció, amagada davant dels primers passos de les masses, va començar a aixecar cap. El 10 d'agost de 1932, el general Sanjurjo, va intentar un cop d'Estat per restaurar la monarquia, però declarada la vaga general va ser derrotat pels obrers sevillans.

Els monàrquics i catòlics constatant la impossibilitat d'imposar-se per la força, van optar per intentar vèncer els socialistes i republicans recorrent a la demagògia. Els diputats reaccionaris van denunciar, amb llàgrimes de cocodril, la repressió contra els camperols, el gran nombre de presos polítics i la persecució a què se sotmetia la premsa obrera; van presentar en les Corts un projecte per amnistiar tots els presos polítics. Els socialistes tenien grans dificultats per defensar-se i els anarquistes, per la seva part, en lloc de denunciar la demagògia dels reaccionaris, aplaudien sense la menor crítica les iniciatives dels monàrquics.

Aquest context de confusió entre la classe obrera i de desencant entre els camperols, va ser aprofitat per Alcalá Zamora (president de la República), per destituir el Govern i dissoldre les Corts.

El novembre de 1933 es van celebrar eleccions: les masses del camp estaven desencisades amb els republicans i els socialistes; les dones, que votaven per primera vegada, estaven molt influïdes per l'Església; la CNT va advocar pel boicot amb cert èxit i els comunistes es van presentar en llistes separades; aquest cúmul de factors va possibilitar la victòria dels reaccionaris per un ampli marge.

Un nou període s'obria en el procés de la revolució; la reacció encoratjada es preparava per venjar-se de la classe obrera aixafant les seves organitzacions sota la bota del feixisme; els treballadors es preparaven per defensar-se, estroncar les ferides i tornar a l'ofensiva, amb noves energies.