El 25 d'octubre es publicaven les disposicions del govern cubà, que concretaven la proposta de reducció de les "plantilles inflades" en el sector públic i l'ampliació dels àmbits d'actuació de l'activitat econòmica privada a l’Illa, el que suposa un important pas en les reformes impulsades per Raúl Castro.

Des d'ara, i fins a abril del 2011, els diferents ministeris han d'engegar un pla amb l'objectiu de reduir en mig milió els llocs de treball en els seus organismes i les empreses estatals dependents, el que suposa el 10% de la població activa actual. També s'han produït modificacions dràstiques que afecten a la percepció del subsidi d'atur, fins a ara indefinit. Les noves mesures estableixen que qui quedi aturat percebrà un subsidi equivalent al seu salari íntegre durant un mes. Després es reduirà un 60% prorrogant-se d'un a cinc mesos més en funció del temps treballat. Respecte als qui mantenen el seu treball, s'accelerarà la política de diferenciació salarial, que estarà molt més determinat per la "quantitat i qualitat" del produït. 

Impuls al negoci privat

Paral·lelament a les mesures que afecten a l'ocupació i els salaris en el sector estatal, que engloba al 85% de l'economia, s'ampliaran les llicències de treball per compte propi, a més d'augmentar els sectors en els quals aquest podrà operar. El nou i més significatiu és que per primera vegada des de la nacionalització de l'economia cubana després de la revolució es legalitza la contractació privada de treball assalariat i la formació de petites empreses. A més, els treballadors per compte propi podran comercialitzar els seus béns i serveis a entitats estatals i tindran accés al crèdit bancari; podran llogar locals i actius de l'estat o d'altres ciutadans; una persona tindrà la facilitat de disposar de diverses llicències per a exercir més d'una activitat per compte propi, tant en el seu municipi de procedència com en qualsevol lloc del país; s'eliminarà la restricció per a llogar el total d'una casa o departament; es permetrà l'arrendament d'habitatges i vehicles a les persones que disposen d'un permís de residència en l'exterior (PRE) o a aquells que, vivint a Cuba, surtin del país per més de tres mesos, per a això podran nomenar un representant i la grandària autoritzada per als paladars (restaurants privats) augmentarà de 12 a 20 places.

Quins efectes econòmics i socials tindran aquestes mesures? A finals del 2009 hi havia, segons xifres oficials, 144.000 "cuentapropistas", i és possible que existeixi una xifra similar establerts il·legalment. D'aquests, és complicat que tots optin per legalitzar la seva activitat ja que el pagament d'impostos la faria, en molts casos, inviable. Amb tot, el negoci privat rebrà un impuls, encara que amb efectes desiguals en la població. Segons estimacions del govern, 250.000 persones engrossiran el cuentapropismo el 2011, amb el que quedarien en la incertesa altres 250.000. "Tot sembla indicar que l'economia haurà de conviure en el curt termini amb altes taxes d'atur, la qual cosa és un repte des de diversos punts de vista", admeten economistes cubans, molt proclius a les reformes favorables al mercat (1). Només un sector de la societat, el qual estigui en condicions d'accedir més fàcilment al crèdit, als subministraments i a les xarxes de distribució, podrà prosperar. 

La tendència de fons

Les mesures d'incentiu a l'activitat econòmica privada no es limiten al treball per compte propi i a la legalització de petites empreses. A finals d'agost es van aprovar modificacions legals amb la finalitat de "facilitar el procés de participació de la inversió estrangera en el turisme internacional", per les quals s'estenia el temps d'arrendament de la terra per a inversors estrangers de 55 a 90 anys. També cal tenir en compte, per a l'anàlisi de les tendències fonamentals que s'estan produint, la naturalesa de les mesures anteriors. El 2008 es va aprovar l'eliminació dels límits salarials en les empreses estatals; el 2009 va començar el lliurament en usdefruit de terres ocioses a particulars i cooperatives, que ara podran comercialitzar la seva producció per canals privats ja que entre la llista d'oficis per compte propi aprovats a l'octubre està el de " venedor de producció agrícola en punts de venda i quioscs". També el 2009 el govern va anunciar els primers passos per a la supressió dels menjadors obrers i substituir-los per una assignació monetària; també es va anunciar una reducció progressiva de la cartilla de racionament. A tot això cal afegir que en els últims anys s'ha desenvolupat una intensa campanya oficial, amb profundes implicacions ideològiques, contra el "paternalisme" estatal, les despeses socials "irracionals", les excessives gratuïtats, les inconveniències del" igualitarisme", etc. (2), el que alimenta clarament la tendència ja existent en la societat cubana a la recerca de sortides individuals per a poder garantir-se un mitjà de vida. En qualsevol cas, aquestes mesures introduiran la desigualtat econòmica i social a Cuba.

Les concessions al cuentapropismo cal analitzar-les en el seu context i en la seva dinàmica. Quina altres mesures es prendran en el futur? Alguns economistes cubans assenyalen les línies generals amb claredat: "La descentralització, unida a la liberalització de preus i fluxos de divises, són metes a les quals ha de tendir la política econòmica si vol propiciar els incentius i l'autonomia necessària per a impulsar la productivitat i el salari en l'empresa estatal. En algun moment, el mercat majorista empresarial haurà de poder fixar els seus preus d'acord al principi d'oferta i demanda, tal com ho fan les activitats per compte propi. Això requerirà un estudi curós de les estructures monopòliques, una major obertura externa i una correcció dels tipus de canvi del pes convertible i del pes cubà en l'empresa" (3) . Totes aquestes propostes van en la línia que l'Estat es converteixi en un mer "regulador" de l'economia, tesi assumida per economistes de rellevància a Cuba.

És el lliure mercat la solució per a Cuba?

Segons l'esquema del govern cubà, aquestes mesures estimularan la productivitat i permetran a l'Estat alliberar més recursos per a la inversió. Això propiciaria una dinàmica de creixement econòmic que permetria salvaguardar les conquestes de la revolució i augmentar els salaris en el futur. No obstant això, un creixement, en la hipòtesi que es produís, basat fonamentalment en una major obertura al mercat i un increment de la desigualtat social (el que implica l'accentuació i cristal·lització d'interessos socials contraposats i un inevitable increment de la corrupció i de l'associació d'interessos entre sectors de la burocràcia estatal i els interessos privats4) asseu les bases objectives (amb independència de les intencions de qui ho promoguin) per a la restauració capitalista, com va ocórrer en la URSS o a Xina. L'experiència de la Perestroika de Gorbachov és un recordatori tràgic de les conseqüències que un procés semblant vaig poder tenir per a Cuba. Aquesta dinàmica s'agreuja encara més si tenim en compte que totes les concessions que s'estan fent al" mercat" no es plantegen com excepcionals sinó com part dels "canvis estructurals" que han d'operar en l'economia cubana, i a més no existeixen mecanismes de control efectiu dels treballadors contra les tendències burocràtiques existents i reconegudes obertament per les pròpies autoritats cubanes.

La base material de les conquestes de la revolució resideix en la planificació econòmica, impossible sense la propietat estatal dels mitjans de producció. Aquesta va ser la gran conquesta de la revolució cubana i ara es veu la importància d'estendre aquesta gran lliçó a la revolució bolivariana. Mentre a Veneçuela l'economia depengui del sector privat, la burgesia i l'imperialisme seguiran utilitzant el sabotatge empresarial i la vaga d'inversions amb la finalitat de minar la revolució bolivariana, soscavant indirectament, la pròpia revolució cubana. El futur de la revolució cubana està íntimament vinculat a la supressió del capitalisme a Veneçuela i a l'establiment d'una autèntica democràcia obrera a l’Illa. Internament, no hi ha res més eficaç contra el balafiament, la corrupció i la rutina burocràtica que el control obrer i la involucració efectiva de les masses en les decisions polítiques fonamentals. Així, de les condicions extremadament complicades de l'economia cubana, degut fonamentalment al seu aïllament i al seu desenvolupament relativament endarrerit, no es deriva automàticament la necessitat de més mercat. Aquesta és una opció política. L'altra és l'impuls de la revolució mundial i la democràcia obrera, l'única via per a salvaguardar les conquestes de la revolució.

 

 

1. Veure "Entre el ajuste fiscal y los cambios estructurales, se extiende el cuentapropismo"  

del Dr. Pavel Vidal Alejandro, Dr. Omar Everleny Pérez Villanueva del Centro de Estudios Económicos de Cuba, que pertany a la Universidad de La Habana.  anar al PDF 


2. Veure "El futuro de la revolución cubana. La construcción del socialismo y el debate sobre la igualdad", en El Militante nº 235, febrer del 2010

3. Veure article referit en la nota 1

4. És imprescindible llegir "Cuba: corrupción, ¿la verdadera contrarrevolución?", d'Esteban Morales, acadèmic cubà i director honorari del Centre d'Estudis sobre Estats Units de la Universidad de la Habana (www.kaosenlared.net/noticia/cuba-corrupcion-verdadera-contrarrevolucion).