És l’hora d'expropiar els expropiadors!

El món sencer es prepara per a viure un nou malson d'atur, empobriment i desigualtat. Un desastre que no només copejarà les nacions desposseïdes per la cobdícia imperialista enfonsant-les encara més en la barbàrie; la població de les nacions més desenvolupades també patirà durament les conseqüències.

El capitalisme és un volcà en plena erupció. Per això és important reflexionar sobre les causes que ens han conduït a aquesta situació i les alternatives per enfrontar-la. Com és possible que un sistema capaç de desenvolupar la tecnologia i la productivitat de la feina a un nivell tan alt, fracassi miserablement a l'hora de salvar les vides de les persones?

Una aparent desraó domina el món, però darrere d'ella s'amaga el pesat tribut que la societat paga a la dictadura del capital financer. Amb la seva lògica implacable, la regla del màxim benefici asfíxia les relacions socials, econòmiques i polítiques, sotmet la salut pública als seus interessos i determina la vida de milers de milions.

No hi ha sortida sota l'economia de mercat. I la millor prova és que qualsevol indicador que prenguem, ja sigui la producció, la inversió, la desocupació, el deute o el comerç mundial, pateix una contracció espantosa.

Els governs capitalistes i els especialistes de les finances miren amb sorpresa les dades i es porten les mans al cap prometent-nos que prendran les mesures necessàries per a iniciar com més aviat possible la recuperació. Però creure en les seves paraules seria un error. Les seves polítiques són una causa fonamental de l'actual ensorrament i, mentre es parapeten darrere de crides a la "unitat nacional" i el sacrifici comú, estan esmolant els ganivets.

No podem caure en el parany de la propaganda burgesa sinó reconèixer els fets tal com són, començant perquè la classe dominant afronta aquesta fase amb les mateixes receptes de retallades, austeritat i atacs als treballadors que van aplicar després del desastre de 2008. La diferència avui és que el seu marge de maniobra s'ha estret, i les seves apel·lacions als sacrificis per aconseguir un "futur millor" estan cada dia més desacreditades, malgrat comptar amb l'entusiasta complicitat de les direccions de l'esquerra reformista.

Lliçons apreses?

"Es tracta d'una crisi sense precedents -assenyala l'informe d'abril del Fons Monetari Internacional (FMI)-. En primer lloc, el xoc és enorme. La pèrdua de producció relacionada amb aquesta emergència sanitària i amb les consegüents mesures de contenció eclipsa per complet les que van desencadenar la crisi financera mundial [de 2008]. En segon lloc, a l'igual que en una guerra o una crisi política, la incertesa regnant al voltant de la durada i la intensitat del xoc és persistent i severa. És molt probable que aquest any l'economia mundial experimenti la pitjor recessió des de la Gran Depressió, que relegarà a un segon pla la recessió registrada durant la crisi financera mundial fa una dècada (...)

L'última vegada que l'economia mundial es va enfrontar a una crisi d'aquesta magnitud en la dècada de 1930, la manca d'un prestador multilateral d'última instància va obligar els països a sortir a la recerca de liquiditat internacional, per a això van adoptar vanes polítiques mercantilistes que no van fer sinó empitjorar la desacceleració mundial. Una diferència clau en l'actual crisi és que ara comptem amb una xarxa mundial de seguretat financera més sòlida -al centre de la qual està l’FMI- que ja està brindant ajuda activament als països vulnerables”. (1) (El ressaltat és nostre).

El pessimisme que trasllueix l'informe indica l'extrema gravetat del moment. Segons les seves previsions, el PIB global perdrà 9 bilions de dòlars entre 2020 i 2021. Els "països desenvolupats" retrocediran un 6,1% en conjunt. Els EUA ho faria en més d'un 5,6%, la Xina creixeria tan sols un 1,2%, una data que suposaria una recessió per als estàndards xinesos, i l'Eurozona cauria un 7,5%. Pel sud d'Europa la perspectiva és dramàtica: Grècia -10%, Portugal -8%, Itàlia i Espanya podrien contreure fins a un 12% respectivament. També Alemanya cauria el 7% i França el 7,2%.

Les conclusions són descoratjadores. No obstant això, en l'últim paràgraf que hem citat d'aquest informe, la demagògia i la mentida més escandaloses tracten d'esborrar el rastre de les polítiques que ens han conduït a aquest carreró sense sortida. Sí, perquè després de deu anys de rescats empresarials i bancaris a costa d'un saqueig sense límit dels recursos públics, les mateixes contradiccions sistèmiques que van provocar la Gran Recessió de 2008 s'han tornat a portar a un límit insuportable.

Foto2
"El pessimisme que trasllueix l'informe indica l'extrema gravetat del moment. Segons les seves previsions, el PIB global perdrà 9 bilions de dòlars entre 2020 i 2021”

L'FMI afirma que una diferència clau en l'actual crisi és que disposem d'una xarxa mundial de seguretat financera més sòlida que deu anys enrere. Tal afirmació entra en completa contradicció amb els fets.

Què ha passat en realitat? El capital financer, reforçat per la injecció de liquiditat dels bancs centrals, s'ha fet encara més omnipresent i parasitari, sense que cap barrera s'hagi interposat per a impedir-ho. El creixement de les cotitzacions s'ha fet exponencial altra vegada, en gran mesura pel fenomen de la recompra massiva d'accions de les grans corporacions, que no només catapulta el seu valor borsari sinó que també atrau una massa creixent de capital els propietaris dels quals saben que a la inversió productiva obtindrien retorns molt inferiors.

En aquest cercle viciós, el deute públic i privat han acabat convertint-se en una metàstasi que corroeix l'organisme econòmic: el 2019 van aconseguir el rècord de 253,6 bilions de dòlars, el 322% del PIB mundial! Aquests són els èxits que s'acumulen en l'haver, en el deure trobem una incapacitat orgànica per restablir un creixement sostingut de l'economia real, la caiguda permanent de la inversió productiva i el declivi del comerç mundial.

Els beneficis empresarials s'han tornat a aixecar mitjançant el negoci especulatiu del deute, les privatitzacions i la sobreexplotació de la força laboral; però la crisi de sobreproducció no ha estat resolta. Aquesta és la base objectiva que explica la virulència de l'ensorrament, i que desmenteix les anàlisis de l'FMI.

De debò comptem amb una xarxa mundial de seguretat financera més sòlida? Vegem. Segons les dades proporcionades el 2019 pel Banc de Pagaments Internacionals (Basilea), el 2018 el valor total de derivats financers (2) fora del mercat borsari organitzat ascendia a 544 bilions de dòlars, una quantitat equivalent al 640% del PIB mundial d'aquell any. En què s'ha avançat des de la crisi de les subprime el 2007?

L'anomenada banca a l'ombra –la xarxa financera constituïda per transaccions bilaterals, opaques i interdependents, fora del sistema bancari regulat– també va experimentar un creixement espectacular. Segons l'últim informe del Consell d'Estabilitat Financera (FSB, per les sigles en anglès), el 2017 movia 51,57 bilions de dòlars, un 57,3% més que fa deu anys. Només a la UE, el sector de la banca a l'ombra representa el 40% de la seva activitat financera segons xifres del Consell Europeu de Risc Sistèmic (CERS).

De quina seguretat financera ens parla l'FMI? És justament tot el contrari. El 2008 es va fer ja evident que l'acumulació basant-se el crèdit, el mercat de deute i l'enginyeria financera havia sobrepassat els límits naturals del cicle econòmic. En realitat reflectien la crisi de sobreproducció que s'estava forjant: els enormes fluxos de capital obtinguts del període d'expansió dels noranta aconseguien rendibilitats cada vegada més baixes del procés productiu. Així que aquests capitals ociosos licitaven sobre el mercat borsari buscant revaloritzar-se i acréixer les seves plusvàlues, i van trobar el mitjà d’aconseguir-ho a través de la completa desregulació del mercat financer.

Deu anys després, el domini del capital financer s'ha fet tan despòtic en totes les esferes de l'activitat econòmica, que traspassa qualsevol barrera legal sense major conseqüència. Tots els Governs del món actuen com a mers majordoms d'aquest capital, que mobilitza recursos superiors del PIB de molts països avançats.

Marx va explicar com el capital acumulat tendeix a valoritzar-se sense abandonar l'esfera financera, i ho fa mitjançant títols que surten a subhasta a les borses (accions i bons de deute), i que representen drets de cobrament sobre la plusvàlua actual però també sobre l'esdevenidora. Aquest capital financer, que va adquirint cada vegada més força, es converteix en capital fictici: diners que produeix diners (D-D’) sense la intervenció del procés productiu i la venda de mercaderies.

Però encara que aquest capital fictici, tant en 2007 com en l'actualitat, hagi assolit un grau d'independència elevadíssim en relació a l'economia productiva, en última instància segueix depenent d'ella. La materialització d'aquests drets de cobrament presents i futurs, que representen els títols borsaris i bons de deute de tot tipus, depèn de la realització de la plusvàlua en el mercat -i per tant de la producció- a una escala que pugui satisfer a aquesta massa de capital fictici que la pretén. Com més elevada sigui la bretxa entre aquest capital fictici i la producció, el potencial per a una explosió descontrolada serà més gran.

En aquests deu anys el procés de concentració del capital financer s'ha aguditzat a una velocitat imparable. Segons Mckinsey Global Institute, el 80% de tots els beneficis empresarials que s'obtenen en el món els genera el 10% dels grups cotitzats en borsa. Tres corporacions, BlackRock, Vanguard i State Street, ja són les majors accionistes de el 40% de totes les companyies nord-americanes, i del 88% de les 500 empreses més grans del país.

El cas del fons d'inversions BlackRock és emblemàtic. Creat el 1988 i radicat a la ciutat de Nova York, el seu creixement ha estat vertiginós fins convertir-se en el major banc a l'ombra del món gestionant un volum de sis bilions de dòlars, l'equivalent al PIB combinat d'Alemanya i França. Les inversions de BlackRock abasten activitats clau: automoció, banca tradicional, aviació, química, petroli i és el major inversor en la indústria del carbó mundial. A l'Estat espanyol s'ha convertit en el major accionista de l'Ibex 35. (3)

Foto3
"El cas del fons d'inversions BlackRock és emblemàtic. Creada el 1988 i radicada a la ciutat de Nova York, el seu creixement ha estat vertiginós fins a convertir-se en el major banc a l'ombra del món”

Aquesta és la crua realitat, per molt que els dirigents de l'esquerra reformista parlin de teixir una nova solidaritat amb els "empresaris que protegeixen als treballadors". Aquest animal o no existeix, o si existeix és insignificant. Si els militants de l'esquerra i els treballadors volem entendre com funciona el capitalisme monopolista, l'únic real, hem de tornar la vista al que el marxisme assenyala al respecte:

"El capital financer –va escriure Lenin en el seu llibre L'imperialisme, fase superior del capitalisme– concentrat en molt poques mans i que gaudeix del monopoli efectiu, obté un benefici enorme, que augmenta sense parar amb la constitució de societats, l'emissió de valors , els emprèstits de l'Estat, etc., consolidant així la dominació de l'oligarquia financera i imposant a tota la societat els tributs en profit dels monopolistes (...) l'imperialisme, o domini del capital financer, és el capitalisme en el seu grau més alt, en què aquesta separació adquireix unes proporcions immenses. El predomini del capital financer sobre totes les altres formes de capital implica el predomini del rendista i l'oligarquia financera, la situació destacada d'uns quants estats, dotats de 'potència' financera, entre tots els altres (...) en l'època del capital financer, els monopolis de l'Estat i els privats s'entrellacen formant un tot i, tant els uns com els altres, no són en realitat més que diferents baules de la lluita imperialista que els més grans monopolistes sostenen al voltant del repartiment del món”. (4)

Especulació i deute. El cas del petroli

El món pateix la malaltia del deute a una escala sense precedents, i és aquest deute el qual ha bombat una especulació financera que sembla no tenir límits. Per tant, res s'ha après, res s'ha corregit.

El mercat de bons escombraries als EUA està en auge. Els tipus d'interès baixos, tocant el zero, que va patrocinar la Reserva Federal (FED) va permetre a les empreses -incloses les de dubtosa solvència- aprovisionar-se d'una muntanya de liquiditat. El mateix va passar amb "l’Expansió Quantitativa" dissenyada pel Banc Central Europeu (BCE). Ara molts d'aquests préstecs són de dubtós cobrament. Per no assumir riscos, els bancs que tan alegrement han prestat milers de milions van vendre aquests deutes als grans fons d'inversió perquè els trossegessin i, juntament amb altres títols de tota mena, els convertissin en bons CLO (collateralised debt obligation). Una volta a les subprime, però en lloc de deute hipotecari amb deute empresarial.

Els anomenats CLO representen més de 650.000 milions d'euros, una massa a punt d'esclatar i que segons l'agència Bloomberg pot provocar una caiguda paorosa de Wall Street. Algú fa alguna cosa al respecte? Tot el contrari. Trump i la FED ja han deixat clar que operaran de la mateixa manera que el 2008, nacionalitzant aquestes pèrdues i privatitzant els futurs guanys.

A la UE el comportament és el mateix. Recentment el BCE va elaborar un informe estratègic que assumia estendre les seves injeccions de liquiditat a aquest tipus de fons d'inversió i banca a l'ombra. La institució presidida per Christine Lagarde sospesa permetre'ls l'accés als seus programes de compres d'actius, i ho justifica per la "fragilitat potencial del mercat del finançament".

La pressió del capital financer a la recerca de plusvàlues especulatives condiciona l'activitat de l'economia mundial. El mercat petrolier és un bon exemple. Quan el dilluns 20 d'abril es va conèixer que el preu del cru de referència als EUA va cotitzar en negatiu, enfonsant-se fins -37,63 dòlars, totes les alarmes van saltar. Semblava una bogeria, sí, però sustentada en una lògica aclaparadora.

Fa molt de temps que aquest sector pateix una crisi de sobreproducció, està cobert de deutes gegantins i pateix la crítica ecològica pels seus danys al medi ambient. Els hi dona igual. Els moviments especulatius de capital financer cap al mercat de futurs del petroli són una tendència dominant. Les estimacions més conservadores parlen que el volum negociat supera entre 15 i 20 vegades la seva producció real. Són els grans fons creats per la banca d'inversió, com Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan o BP Capital, que s'han ensenyorit d'aquesta indústria.

Aquestes signatures, àvides de plusvàlues ràpides, van propulsar la tècnica ultracontaminant de la fractura hidràulica, el conegut fracking. En 2018, la producció d'aquest tipus de cru va augmentar fins als 2,2 milions de barrils per dia, i un any després va arribar als set milions diaris, de manera que EUA es va transformar d'importador net a exportador net de petroli. Els motius geoestratègics, derivats de la lluita imperialista pel control de les matèries primeres, tenen molt a veure també. Però en aquest cas, igual que en les seves intervencions armades a l'Afganistan o l'Iraq, la burgesia nord-americana ha tingut un fiasco monumental.

Els grans monopolis petroliers han demanat milers de milions de dòlars prestats a la gran banca nord-americana per emprendre els seus plans de perforació de pous, construcció d'infraestructures per al transport i manteniment de la maquinària extractiva. El negoci semblava pròsper, però des del principi els resultats van ser negatius. Els costos de producció del fracking ràpidament es van confirmar molt superiors al d'altres crus. Però parar de produir hagués significat alterar el full de ruta de les inversions especulatives. Com fer llavors perquè la rendibilitat dels fons d'inversió no caigués? Fàcil, que el Govern es fes càrrec de la factura subvencionant preus i producció.

Segons dades de l'Oil Change Internacional, entre 2015 i 2016, amb Obama encara en el poder, el Govern nord-americà va subvencionar amb 14.700 milions de dòlars anuals a les indústries del petroli, el gas i el carbó, que també van rebre altres 5.800 milions des dels estats federats. A això cal afegir 14.500 milions de dòlars anuals en subsidis al consum. A escala mundial, les ajudes i subvencions a tot el sector poden oscil·lar entre els 500.000 milions i 5,2 bilions de dòlars anuals, en funció dels diferents informes que circulen. (5)

Amb l'administració Trump el suport a la indústria petroliera es va convertir en una orientació estratègica: Make America Great Again. Personatges com Rex Tillerson, expresident d'Exxon Mobil designat com a primer secretari d'Estat (ministre d'Exteriors), van ocupar càrrecs sensibles en l'alt escalafó governamental. Tot i que les ajudes s'han multiplicat en aquests quatre anys, el declivi i la crisi del sector no han deixat d'estendre’s.

La decadència de l'imperialisme nord-americà, exemplificada en la seva incapacitat per exercir el lideratge mundial davant la pandèmia del Covid-19, té un altre símbol en la ruïna que travessa la seva potent indústria petroliera. En realitat, si anem al fons de l'assumpte, és també la confessió que el capitalisme torna a estavellar-se amb el problema de la sobreproducció i, per moltes estratagemes a què recorri al món del capital fictici, la vida real acaba per imposar-se.

Foto4
"Amb l'administració Trump el suport a la indústria petroliera es va convertir en una orientació estratègica: Make America Great Again"

Segons Moody's, el 91% de les fallides empresarials nord-americans en l'últim trimestre del 2019 es va produir en la indústria del petroli i del gas, que han perdut de mitjana el 45% del seu valor borsari des de començaments d'any. Els títols de deute d'alt risc en el sector representen el 30%.

La consultora Rystad Energy estima que si el barril recupera els 20 dòlars, 533 empreses nord-americanes del petroli podrien declarar-se insolvents al 2021. Si els preus no superen els 10 dòlars, llavors les fallides poden ser més de 1.100, la pràctica totalitat de les companyies . I això col·loca els majors bancs d'inversió a la picota: JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup i Wells Fargo van finançar cadascuna amb més de 10.000 milions de dòlars aquest negoci.

L'FMI afirma que comptem amb una xarxa mundial de seguretat financera més sòlida que fa deu anys. Però entre 2020 i 2022 només les empreses petrolieres dels EUA hauran d'afrontar venciments dels seus deutes per un valor de 137.000 milions de dòlars. "Hem estat observant a aquestes companyies trontollar sota un deute creixent i fluxos d'efectiu negatius durant molts anys", va afirmar Kathy Hipple, analista financera d'Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa). "Cada vegada és més difícil per a aquestes companyies trobar inversors per a mantenir-les a la superfície i evitar la implosió".

Per això mateix el Govern Trump pretén rescatar la indústria del cru utilitzant 750.000 milions de dòlars del paquet de 2 bilions que el seu Govern ha aprovat. El que està en joc és molt per a l'imperialisme nord-americà.

Però les perspectives no poden ser més incertes. El transport per carretera ha baixat més d’un 70% en els mesos de confinament a Europa i els EUA, el mateix que el trànsit aeri. Tan sols en el mes d'abril la demanda de gasolina i dièsel per a automòbils es va contraure un 33%, i la de combustible per a avions un 64% respecte al mateix mes de 2019 als EUA. Segons l'Agència Internacional de l'Energia (IEA per les sigles en anglès), la demanda de petroli mundial caurà en el segon trimestre del 2020 al voltant dels 23,2 milions de barrils diaris pel que fa al mateix període de 2019 -un descens del 25%-. És obvi que el pacte assolit entre l'OPEP i Rússia el passat 12 d'abril per retallar la producció durant el mes de maig a 12 milions de barrils al dia serà insuficient. Els preus del cru segueixen trontollant i no hi ha espais suficients per emmagatzemar tant excedent.

Recapitulant. El finançament d'un deute corporatiu descontrolat mitjançant el crèdit barat, dogma de tots els bancs centrals del món, a més de repetir la història d'especulació que va portar a l'esclat de 2008 explica les ombrívoles perspectives que planen ara sobre l'economia mundial.

Segons l'OCDE, la suma total de títols de deute emesos per empreses (menys els bancs) va pujar a 13,5 bilions de dòlars al tancament de 2019, una xifra equivalent al PIB de la Xina. Tot un rècord, i just el doble que la xifra de 2008. Però aquest tumor maligne es va incubar molt abans que la pandèmia truqués a la porta d'Occident.

La burgesia oblida aviat les lliçons de la història. Però els marxistes no. Per això val la pena recordar Rosa Luxemburg:

"Quan la tendència inherent a la producció capitalista a expandir-se il·limitadament xoca amb els límits de la propietat privada o amb les restringides dimensions del capital privat, el crèdit apareix com el mitjà de superar, de manera capitalista, aquests obstacles. (...) Per tant, lluny de ser un instrument d'eliminació o atenuació de les crisis, és un factor especialment poderós per a la formació de les mateixes. I no pot ser d'una altra manera si pensem que la funció del crèdit, en termes generals, és eliminar les rigideses de les relacions capitalistes i imposar arreu la major elasticitat possible, per tal de fer totes les forces capitalistes el més flexibles, relatives i mútuament sensibles que es pugui. Amb això, el crèdit facilita i agreuja les crisis, que no són altra cosa que el xoc periòdic de les forces contradictòries de l'economia capitalista". (6)

Els beneficiaris de la crisi

Els Governs capitalistes i els seus portaveus mediàtics comparen a tota hora la crisi actual amb un conflicte bèl·lic. No és casual. Forma part de la retòrica política de la "unitat nacional" amb les seves apel·lacions al fet que "tots hem de fer pinya" o que "aquesta batalla la guanyem units". Tampoc ho és que els vells socialdemòcrates, i també els nous, es sumin entusiastes a aquesta "Unió Sagrada". A cap i a la fi es consideren els doctors democràtics del capitalisme. Els revolucionaris ens situem en la barricada contrària, al costat de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg i Trotski, i continuem seva lluita intransigent contra la col·laboració de classes.

Si ahir com avui la classe obrera posa els morts, els malalts, i pateix el flagell de l'atur i la misèria, què ens uneix a l'oligarquia de multimilionaris que amb les seves decisions ens han conduït a aquest desastre? Si es perd de vista la defensa d'una política d'independència de classe, només es pot aspirar a jugar un paper de comparsa.

El que diem salta a la vista davant les mesures preses per les grans potències. Al mateix temps que Trump, i el grapat de multimilionaris que controlen la indústria i la política nord-americana, deixen morir desenes de milers dels seus conciutadans -treballadors pobres i afroamericans majoritàriament-, no han perdut el temps en aprovar un pla de 2,2 bilions de dòlars per "rescatar l'economia". Per a finançar-ho, el Departament del Tresor va anunciar el 4 de maig una emissió de 2,99 bilions de dòlars de deute, el doble de la que va emetre durant tot el 2019 (1,2 bilions de dòlars).

Foto5
"Si ahir com avui la classe obrera posa els morts, els malalts, i pateix el flagell de l'atur i la misèria, què ens uneix a l'oligarquia de multimilionaris que amb les seves decisions ens han conduït a aquest desastre?"

On anirà a parar aquesta massa de capital? A salvar les empreses de Dow Jones i el Nasdaq. Fins i tot dos senadors demòcrates (Whitehouse i Doggett), gens sospitosos de ser bolxevics, han denunciat en un informe que el 83% d'aquesta xifra beneficiarà les grans corporacions i persones amb ingressos superiors al milió de dòlars anuals, i tan sols en un 3% als nord-americans que ingressen menys de 100.000 dòlars a l’any. (7)

A Europa, més enllà de filigranes publicitàries, el gruix dels recursos mobilitzats té la mateixa destinació, es tracti del Govern PSOE-Unides Podem a l'Estat espanyol, de l'Executiu de Conte a Itàlia, de Macron a França o del Govern de coalició CDU-SPD presidit per Merkel a Alemanya. En total, més de 6 bilions d'euros de les nacions més poderoses per a salvar el capital financer i les grans corporacions.

Aquestes mesures "intervencionistes" dels estats no tenen res a veure amb nacionalitzacions de grans empreses o sectors productius en un sentit socialista. El que estem veient és una operació, de més calat encara que el 2008, per a benefici exclusiu dels grans capitals. No podem enganyar-nos. És mentida, mil vegades mentida, que la classe dominant tingui la intenció de variar la seva estratègia i utilitzar “l’Estat" per a resoldre les necessitats socials, enfrontar la desocupació de masses o mantenir el poder adquisitiu i els nivells de vida de la població. Estem davant d'un Estat capitalista actuant en defensa de la seva classe, un mètode que no és nou en la història. Un Estat, tot i que per molt que els hi pesi als reformistes i keynesians de tota mena, que no té la capacitat d'invertir el cicle depressiu actual.

"A través de les diverses etapes del capitalisme, –escriu Trotski– a través dels cicles conjunturals, a través de tots els règims polítics, a través dels períodes de pau o dels períodes de guerra, el procés de concentració de totes les grans fortunes cada vegada en menys mans ha continuat i continuarà sense fi. Durant els anys de la Gran Guerra, quan les nacions s'estaven dessagnant fins a la mort, quan els propis organismes polítics de la burgesia jeien aixafats sota el pes dels deutes nacionals, quan els sistemes fiscals rodaven cap a l'abisme, arrossegant amb ells a les classes mitjanes, els monopolistes pastaven beneficis inaudits amb la sang i el fang”. (8)

Les paraules de Trotski semblen escrites avui. Dóna exactament igual l'envergadura de la tragèdia, les grans fortunes segueixen engreixant, completament indiferents a la mort, la fam i el patiment que pateix la humanitat.

Segons la revista Forbes, als EUA hi ha 607 plutòcrates amb una fortuna personal superior als mil milions de dòlars (925 milions d'euros), i la crisi actual les està enrobustint. Les xifres les aporta l'últim informe de l'Institute for Policy Studies, amb seu a Washington DC: tan sols en les tres setmanes que van del 18 de març al 10 d'abril, aquests milmilionaris van incrementar la seva riquesa en 282.000 milions de dòlars (261.000 milions d'euros); en aquest mateix període 22 milions de nord-americans s'apuntaven a les llistes de la desocupació.

Entre aquesta elit, Jeff Bezos, fundador d'Amazon, va incrementar la seva fortuna en 25.000 milions de dòlars gràcies al seu negoci de subministrament durant el gran confinament, tot i les reiterades denúncies dels seus treballadors per la clamorosa absència de mesures de seguretat sanitària. Però, què val la vida de la classe obrera davant l'expectativa de mides beneficis?

La llista es completa amb altres noms coneguts: Elon Musk, co-fundador, entre altres, de PayPal i Tesla, va augmentar el seu patrimoni en 5.000 milions de dòlars (4.627.000 d'euros). Eric Yuan, de Zoom, 2.580 milions (2.388 milions d'euros); Steve Ballmer, de Microsoft, 2.200 milions (2.036 milions d'euros)... Les dades de l’informe són demolidores, concloent amb el següent: entre 2010 i 2020, la riquesa de la classe milmillonaria dels Estats Units es va incrementar un 80,6% passant de 1,6 bilions a 2,9 bilions de dòlars.

Això és el que passa a la nació on els presos caven fosses comunes per enterrar els morts no reclamats, o centenars de cadàvers s'amunteguen en camions frigorífics davant la falta de tanatoris a Nova York. És el que passa a la nació que no té sanitat pública, on més de 40 milions dels seus habitants estan exclosos d'assegurança mèdica, on la pobresa severa colpeja a 25 milions, i que ostenta el rècord de població carcerària mundial amb més de 2 milions de reclusos (també pobres i afroamericans en la seva majoria).

El somni americà, com l'emperador nu, mostrant-se com és en realitat. El mateix podem dir de la Unió Europea, oferint-nos cada dia l'espectacle circense de la seva desunió i la lluita de cada burgesia nacional per protegir la seva indústria, els seus bancs i el seu mercat a costa del veí. Campi qui pugui, però sempre a costa de la classe obrera.

El Govern és el comitè executiu de la classe dominant, va afirmar Marx. Qualsevol Govern que respecta la lògica del capitalisme ho és. Molt aviat, molt abans del que s'imaginen els dirigents reformistes de l'esquerra, una nova onada de retallades salvatges, privatitzacions, atacs als drets laborals, rebaixes salarials i austeritat es posarà damunt de la taula en nom de la "responsabilitat d'Estat". Tot això acompanyat, com no, de noves lleis per restringir els drets democràtics i més repressió policial.

La lluita imperialista s'aguditzarà

Al referir-se al Crac de 1929 Trotski va escriure: "En un organisme amb la sang enverinada, qualsevol petita malaltia tendeix a cronificar-se; en l'organisme podrit del capitalisme monopolístic, les crisis assumeixen una forma particularment maligna”. (9) Aquesta putrefacció està supurant des de fa molt de temps, i les seves conseqüències seran més terribles que les d'aquell esclat.

Tots els sectors productius es troben avui tocats en la seva línia de flotació. El transport completament paralitzat. Les indústries aeronàutica i d'automoció suspeses en l'aire, abocades a un tancament massiu de fàbriques i l'acomiadament de centenars de milers de treballadors a tot el món. El sector del turisme, que tan sols a l'Estat espanyol i a la zona euro aporta respectivament el 18% i el 10% del PIB, i que és igual d'important als EUA, Àsia o el nord d'Àfrica, s'ha estimbat per un barranc del què trigarà molt a sortir. L'acer, el ciment, el petroli, les matèries primeres metàl·liques... ofegades per la sobreproducció i el col·lapse de la demanda.

Foto6
"El sector del turisme, que tan sols a l'Estat espanyol i a la zona euro aporta el 18% i el 10% del PIB respectivament, s'ha estimbat per un barranc del qual trigarà molt a sortir”

Llatinoamèrica retrocedirà un 5,2% en el seu PIB global, Brasil un 5,3% i Mèxic un 6,6%, la resta de les economies de la regió seguiran una línia similar. L'anomenada "unitat nacional" llança també grans resultats: entre febrer i març la fugida de capitals en el con sud cap als bancs nord-americans i europeus va ascendir a 53.000 milions de dòlars, més del doble que la sortida posterior a la crisi de 2008. A l’Àfrica, l’Orient Mitjà i moltes parts de el continent asiàtic la situació és pitjor encara.

Si el deute empresarial (no bancari) és un llast brutal per a les principals potències del món, als països emergents va créixer en 80 punts percentuals des de 2008, fins a situar-se al 190% del PIB. Els capitals que van finançar el "creixement" d'aquestes nacions en la dècada de 2000, comprant matèries primeres i deute públic i corporatiu, fugen cap a refugis més segurs (l'or, els bons americans o alemanys). L'esvoranc en les finances d'aquests països serà impossible de taponar, i obligarà a molts d'ells a una suspensió de pagaments (default), com passarà a l’Argentina.

L'arribada de nous corralitos per a evitar el col·lapse del sistema financer està en l'ordre del dia de molts països ex colonials. Igual que les devaluacions de les seves divises, amb el consegüent augment de la inflació i depreciació dels salaris. En el que va d'any el real brasiler s'ha devaluat un -28,5%, el pes mexicà un -24% i el colombià un -18,9%, penalitzats per la caiguda de la demanda de matèries primeres, el seu principal valor exportador. L'enfonsament del petroli ha suposat també una depreciació del 17,2% del ruble rus, mentre que el rand sud-africà ha perdut al voltant del 25%. (10)

L'intercanvi global de mercaderies i serveis es veurà seriosament danyat. L'OMC preveu una reducció del comerç mundial aquest any d'entre el 13% i el 32%, després d'una contracció de un -0,1% en 2019. Són dades esgarrifoses que indiquen la lluita aferrissada que lliuraran les potències imperialistes per cada pam del mercat. La guerra econòmica entre els EUA i la Xina entrarà en una fase més convulsa.

La burgesia nord-americana es troba en una cruïlla històrica. Les xifres de les que en va presumia, el rècord de 121 mesos de creixement ininterromput i un índex d'atur oficial del 3,6%, no poden amagar la decadència de la gran potència mundial, materialitzada sobtadament en un mes i mig. La pandèmia tan sols ha destapat una olla podrida.

Si el creixement mitjà del PIB en l'era Trump ha estat del 2,3%, el més baix dels últims setanta anys, les previsions per al 2020 de diferents organismes, entre ells la FED, assenyalen una reducció d'entre el 5 i el 10%, tot i que no cal tenir una perspectiva tancada. Kevin Hassett, assessor econòmic de la Casa Blanca, ha plantejat que durant el segon trimestre el PIB es pot desplomar entre un 20% i un 30%. Només les dades de març revelen una caiguda del 5,4% de l'activitat industrial als EUA, la major xifra des que existeixen dades històriques (a inicis de 1960). La utilització de la capacitat productiva instal·lada ha baixat en 4 punts, fins al 72,7%.

Els estrategs de la burgesia nord-americana estan desesperats per evitar perdre més terreny. Però el mecanisme econòmic dels EUA està tan limitat, que fins i tot per proveir-se de material mèdic han de recórrer -com la resta de les potències occidentals- al mercat xinès. D'allí han arribat el 42% de les importacions nord-americanes d'equip de protecció personal (EPI) per al seu sistema sanitari en el mes d'abril. Les fàbriques xineses produeixen ara el 80% dels antibiòtics del món i els components bàsics d'una gran varietat de medicaments.

El capitalisme d'Estat xinès, sui generis i en ascens, que pot concentrar amplis recursos financers i productius en mans del seu aparell estatal i cobrir les seves necessitats estratègiques amb més celeritat que altres, té clars avantatges competitius davant els EUA o la UE. Aquesta crisi ho està posant de manifest, i no només en el pla sanitari.

Evidentment Xina no sortirà indemne. En el primer trimestre del l'any el seu PIB va registrar una caiguda del 6,8% interanual, la inversió privada en béns d'equip es va contraure un 30,4%, en construcció un altre 17,8%, mentre la inversió pública ho feia en un 14,7% (sobretot en taxes interanuals). També les vendes al detall es van retreure un 19% i les exportacions van patir una caiguda interanual de 13,4%, dada que s'assembla a la del període posterior a la crisi financera del 2008-09. (11) En definitiva, el cop ha estat dur.

Foto7
"El capitalisme d'Estat xinès, sui generis i en ascens, que pot concentrar amplis recursos financers i productius en mans del seu aparell estatal té clars avantatges competitius"

No obstant això, en el començament del segon trimestre les xifres han repuntat favorablement. La taxa d'atur urbana ha crescut menys d'un punt per cent des del gener, fins a arribar al 5,9% a l'abril. La demanda de carbó per a la producció d'electricitat, per exemple, s'ha recuperat un 20%, tot i que es manté al voltant del 10% menys que en el mateix període del 2019. En tot cas, les projeccions més negatives parlen que el PIB xinès podria baixar un 2% el 2020, el que és una xifra sensiblement inferior a la de la resta de les potències.

Aquestes dades indiquen també que la capacitat de la Xina per treure de l'atzucac a l'economia mundial, com va passar després de la Gran Recessió de 2008, és limitada. El règim pot acudir de nou a mesures de tall keynesià i plans d'estímul, però la seva eficàcia no serà com el 2008 i 2009 perquè el context mundial per mantenir el seu pols exportador i rebre inversions és molt pitjor. Per tant, tot sembla que la lluita imperialista pels mercats augmentarà molts graus.

L'imperialisme nord-americà va lliurar una batalla victoriosa contra Anglaterra després del final de la Primera Guerra Mundial, i es va convertir en hegemònic després de la Segona, però en aquesta ocasió s'enfronta a una nova potència que mostra signes molt més vigorosos, compta amb reserves productives i financeres més sòlides, i ha conquerit una posició privilegiada en terrenys com la tecnologia, l'exportació de capitals i el comerç mundial.

En aquestes condicions generals és inviable que els EUA de Trump puguin dur a terme cap tipus de Pla Marshall a Europa, com tampoc ho és que Alemanya -que patirà la major recessió de la seva economia des de la Segona Guerra Mundial- opti per ajudar a les economies del sud europeu, tal com anhelen els dirigents reformistes. En lloc de keynesianisme tindrem neoliberalisme 2.0.

A la Casa Blanca entenen perfectament que la Xina ocuparà tot l'espai que ara deixin lliure. I encara que Trump, i darrere d'ell la classe dominant, intensifiqui la seva campanya contra Beijing per terra, mar i aire, el gegant asiàtic augmentarà la seva influència mundial en els propers anys aprofitant les divisions profundes del bloc occidental.

Els EUA s'enfronten a l'avanç xinès en condicions molt complexes. La seva producció industrial, abans del desastre actual, no ha deixat de retrocedir: si el 1970 suposava el 25% del PIB, aquesta xifra va caure a l'entorn del 11% en 2019. Si a finals de la dècada dels noranta les inversions en capital fix i reposició d'equip rondaven el 50% de les inversions totals, el 2019 es van situar per sota del 30%.

La classe dominant nord-americana va impulsar la deslocalització industrial cap a la Xina i altres països amb baixos salaris i condicions laborals d'esclavitud. Aquest va ser un factor molt rellevant per als seus estratosfèrics beneficis de finals dels noranta i principis de la dècada de 2000, i també per a l'avanç de la globalització econòmica. Però amb això van contribuir al desenvolupament productiu i tecnològic del gegant asiàtic.

Entre 2000 i 2015, la Xina va passar de produir el 3% de l'acer mundial a totalitzar el 50%, i només entre 2011 i 2013 va consumir més ciment que els Estats Units en tot el segle XX (International Cement Review). El 1980 les seves exportacions representaven l'1% del total mundial, però en 2018 es va convertir en la primera potència exportadora amb un 12,8%, seguida dels EUA amb el 8,5% i Alemanya amb el 8%.

La Xina acapara el 30% de les vendes mundials d'automòbils, el 43% en vehicles elèctrics i el 42% de les vendes al detall de transaccions comercials, per no parlar del seu lideratge creixent en el mercat de la telefonia mòbil, les telecomunicacions o la intel·ligència artificial. (12) A través del seu megaprojecte de la "ruta de la seda" està duent a terme una agressiva política d'acords internacionals per desallotjar els EUA de mercats que eren seus.

Gràcies al superàvit comercial i a les seves reserves colossals de divises, la Xina es va convertir en el banquer dels EUA controlant el 18,7% del seu deute (1,18 bilions de dòlars el 2019). Per descomptat, el règim xinès emmalalteix de grans desequilibris derivats de la sobreproducció latent, i el seu deute públic, corporatiu i privat que ja va superar el 240% del PIB, i no deixa d'augmentar. Però els seus competidors estan molt pitjor. El deute global dels EUA supera ja al 326%.

Aquest és el rerefons en què es lliura una batalla colossal. Les crides de Trump al nacionalisme econòmic i de la guerra d'aranzels reflecteixen la desesperació col·lectiva de la burgesia nord-americana. Cal deixar clar que la internacionalització de les cadenes de producció i de valors no és un caprici, correspon a la tendència innata de les forces productives, i del propi capital, a superar la camisa de força de l'Estat nacional i la propietat privada dels mitjans de producció.

La guerra econòmica esclata per les contradiccions insuportables del capitalisme en la seva etapa de decadència senil. Però d'aprofundir-se augmentarà els costos de producció als EUA, la Xina i Europa, amb un fort impacte en mercats que són absolutament interdependents. Per exemple, la Xina va vendre al sector de l'automòbil dels EUA vehicles per valor de 250.000 milions de dòlars en 2018. Però el gegant asiàtic és el quart major mercat per a les exportacions agrícoles dels Estats Units (9.300 milions de dòlars el 2018).

El 77% del que importen els EUA de la Xina correspon a productes semifacturats utilitzats per produir mercaderies en les indústries americanes. I viceversa, entre 2011 i 2016 les compres xineses de tecnologia en el mercat mundial estaven repartides entre tres dels seus rivals directes: el 27% provenien dels Estats Units, un 17% del Japó i un 11% d'Alemanya. A la Xina es produeixen el 75% dels smartphone del món i el 90% dels ordinadors, però el 87% de l'electrònica i el 60% de la maquinària xinesa són fabricades per empreses de capital estranger, moltes d'elles dels EUA. És fàcil imaginar el que suposaria un bloqueig comercial a gran escala.

Foto8
"La guerra econòmica esclata per les contradiccions insuportables del capitalisme en la seva etapa de decadència senil. Però d'aprofundir-se augmentarà els costos de producció als EUA, la Xina i Europa"

Trump fa una crida a les firmes nord-americanes a desmantellar les seves instal·lacions a la Xina i portar-les de nou a la pàtria de les barres i estrelles. Però és més fàcil dir-ho que fer-ho. Té en contra les dimensions que ha adquirit la concentració del capital en les seves grans corporacions financeres i industrials i el desemborsament estratosfèric de capital fix que suposaria una operació d'aquest calat -just quan les empreses es preparen per a una caiguda general dels seus beneficis-. Però alguna cosa han de fer, i evidentment la factura la pagarà la classe obrera nord-americana.

El capitalisme ha creat una divisió internacional de la feina i un mercat mundial dels que cap economia nacional pot desacoblar-se. L'autarquia i el nacionalisme econòmic constitueixen un somni reaccionari, com es va comprovar en els anys trenta de segle passat, i després d'ell s'amaga el més agressiu dels imperialismes.

La pretensió de fer retrocedir la roda de la història, emprant aquesta demagògia populista i reaccionària, reflecteix fins on han arribat les contradiccions capitalistes: l'abundància de mercaderies i serveis, en lloc de ser un mitjà per a satisfer les necessitats humanes, esdevé la font de crisi, de destrucció d'ocupació, de misèria i pobresa.

Les forces productives han madurat tant que no poden contenir-se per més temps en els límits que imposen les actuals formes de propietat. Aquesta és la lliçó més clara de l'actual crisi i que confirma l'anàlisi marxista. El problema és, per tant, qui domina aquestes forces productives i les organitza: el capital financer amb el resultat que es presenta davant dels nostres ulls, o la classe obrera per planificar racionalment en benefici de la humanitat. O barbàrie imperialista, o socialisme. Aquestes són les úniques opcions.

Construir una alternativa revolucionària per a expropiar els expropiadors

La classe obrera s'enfronta a atacs als seus drets i condicions de vida a una escala només vista en la dècada dels anys trenta de segle passat. Les dades aclaparadores d'atur i misèria dels organismes internacionals no deixen lloc a dubtes.

Segons l'últim informe de l'Organització Internacional del Treball (OIT), les hores de treball perdudes en el segon trimestre al món equivalen a la destrucció de 305 milions de llocs de treball, suposant una setmana laboral de 48 hores. L'organisme estima que 1.600 milions de treballadors pertanyents a l'economia informal corren el risc de perdre les seves fonts d'ingrés, és a dir, gairebé la meitat de la població econòmicament activa que és de 3.300 milions. A Europa i Àsia central s'estima que el risc de pobresa arribi al 70% d'aquests treballadors. A l'Àfrica pujaria al 83%, a les Amèriques al 84%, i a Àsia i el Pacífic al 36%.

Una projecció del Programa Mundial d'Aliments (WFP en les seves sigles en anglès) calcula que uns 265 milions de persones es trobaran sota seriosa amenaça de fam. Una xifra que es pot quedar curta a tenor que 3.400 milions de persones vivien amb menys de 5,5 dòlars el 2018, segons dades del Banc Mundial.

Referint-nos a la principal potència, en la primera setmana del mes de maig 3,17 milions de nord-americans havien sol·licitat el subsidi per desocupació, sumant així més de 33 milions en les últimes sis setmanes, segons les dades del Departament de Treball del país. La taxa d'atur dels Estats Units es va disparar més de deu punts percentuals, fins a situar-se en el 14,7% a l'abril, fet que suposa la major alça mensual de la història amb 20,7 milions de llocs de treball destruïts en només un mes i mig. Les dades de el Departament de Treball informen que en el sector del turisme i l'hostaleria s'han arrasat 7,7 milions de llocs de treball, en el comerç 2,1 i en la manufactura 1,3. Aquestes xifres superen les del Crac de 1929.

Els mateixos registres estan repetint-se en altres països avançats a Europa. En el cas de l'Estat espanyol, prop de 9 milions de treballadors estan en situació d'atur a hores d'ara (comptant amb els 4 milions que es troben en ERTE i el milió d'autònoms que estan cobrant prestacions), i es podria acabar l'any amb una xifra d'aturats superior al 40%.

Les escenes de les cues de la fam en nacions on aquestes imatges havien desaparegut de la memòria col·lectiva resulten aclaparadores. Els serveis socials es troben totalment desbordats, i els plans de contingència dels Estats són ridículs per enfrontar una catàstrofe d'aquestes proporcions.

La burgesia ja prepara una ofensiva contra els salaris, que si han patit un cop de destral descomunal en l'última dècada s'enfonsaran encara més. El límit de la supervivència es rebaixarà empobrint a la classe obrera en actiu, per no parlar de la que serà llançada a l'atur forçós, confirmant la llei general de l'acumulació capitalista que Marx va exposar a El Capital: com més gran sigui la riquesa social més gran serà l'exèrcit industrial de reserva; com més gran sigui l'exèrcit industrial de reserva més gran serà el pauperisme general.

Els Governs del món planifiquen una desescalada a mida de les grans empreses, sense que la vida de les persones importi gens ni mica. En aquests mesos de malson, i en els que seguiran, s'ha posat en evidència com l'economia de mercat retarda i impedeix una solució sanitària acceptable: la recerca d'una nova vacuna també està sotmesa a la llei de ferro del màxim benefici.

Sota el capitalisme és impossible la cooperació si això suposa una minva en el compte de resultats. Tan sols aquest any les expectatives de facturació de la indústria farmacèutica mundial freguen els 920.000 milions de dòlars, una xifra referida només als medicaments de prescripció, subministrats en hospitals o adquirits en farmàcies amb recepta mèdica. Si s'afegeixen els de venda lliure, la facturació total supera 1,43 bilions de dòlars (1,32 bilions d'euros, més que el PIB de l’Estat espanyol).

Foto9
"Els Governs del món planifiquen una desescalada a mida de les grans empreses, sense que la vida de les persones import gens ni mica”

Per què no hi ha encara una vacuna disponible? La resposta és òbvia: perquè cada multinacional està immersa en una cursa per arribar primer i registrar una patent que els faci d'or. Les advertències dels viròlegs sobre una possible recaiguda, amb l'augment de la xifra de morts i un nou col·lapse dels sistemes de salut, és quelcom secundari davant els beneficis multimilionaris d'una indústria dominada per un grapat de monopolis. (13)

En un moment tan transcendental, sona a un mal acudit les crides dels dirigents reformistes de la nova esquerra a favor d'un New Deal o un Pla Marshall que ens pugui treure del profund forat. Com es pot estar tan cec, i contribuir així a propagar aquesta confusió en les files de la classe obrera?

Les formacions de la nova esquerra reformista, com Podemos, Syriza, Bloco d'Esquerda, Die Linke i altres similars, ens van prometre que un cop al Govern serien capaços de controlar l'oligarquia. Van rebutjar el programa del marxisme revolucionari reemplaçant-lo per una barreja d'idees petit burgeses "radicals" a favor de la democràcia avançada i el control dels mercats, que desemboquen en un lloc conegut: fer un capitalisme de rostre humà, quelcom que l'experiència pràctica ha refutat.

La burgesia està utilitzant el seu Estat per salvar-se a si mateixa i aixafar el poble, i només permetrà certa caritat sempre que no afecti als seus interessos fonamentals. Però no volem caritat, ni filantropia, ni les sobres minvants de la riquesa que generem amb el nostre treball i esforç. Volem que les nostres necessitats inajornables siguin resoltes d'una vegada per totes.

Tot el que adormi la nostra consciència, la nostra capacitat de lluita i d'organització és munició per als nostres enemics. La política de col·laboració de classes és un càncer a l'esquerra, i cal combatre-la aixecant una alternativa socialista conseqüent, que miri de cara als fets i proposi una solució realista a la catàstrofe que ens amenaça.

Prou de apel·lar al mal menor, d'intentar gestionar les engrunes que cauen de la taula dels poderosos i presentar-ho com si fossin polítiques socials rupturistes. El que necessitem és posar les forces productives mundials sota la direcció de la classe obrera, i que aquesta es faci amb el poder desplaçant a la plutocràcia parasitària. Hem de expropiar els expropiadors, nacionalitzar els mitjans de producció, el sistema financer, la indústria farmacèutica i sanitària sota la gestió i el control democràtic dels treballadors. Aquesta és l'única manera d'enfrontar el caos actual en benefici de la població, combatent la desocupació i la pobresa.

Els esdeveniments que vivim sacsejaran la consciència de milions, i obriran el camí perquè les idees del marxisme revolucionari es facin poderoses i connectin amb l'experiència viva de la nostra classe. Però no tenim temps per perdre. Avui l'amenaça d'un descens als inferns truca a la nostra porta amb força, i no podem minimitzar que les forces de la reacció dretana vetllen les seves armes segures que la crisi del parlamentarisme burgès els hi asfalta el camí. Confiar que les polítiques pro-capitalistes poden conjurar-les i derrotar-les, o que el règim del 78 i el seu Estat suposen un antídot, és faltar a la veritat i donar l'esquena a l'experiència històrica.

Foto10
"Els esdeveniments que vivim sacsejaran la consciència de milions, i obriran el camí perquè les idees del marxisme revolucionari es facin poderoses i connectin amb l'experiència viva de la nostra classe"

La lluita de classes dels propers mesos i anys entrarà en una fase explosiva. El que l'any passat ens va ensenyar la revolució xilena, les insurreccions a Equador, al Sudan, a l’Algèria, les grans vagues a Colòmbia i a França, les mobilitzacions massives de la dona treballadora, del jovent contra el canvi climàtic, dels pensionistes, del poble català per la república i l'autodeterminació... és una bestreta del que està per arribar.

És hora de preparar-se seriosament per a les grans batalles; necessitem construir un partit revolucionari que es lligui als treballadors en les seves lluites, que impulsi el sindicalisme combatiu, que organitzi el jovent precaritzat i explotat, als més oprimits, a les dones treballadores i als joves estudiants. És hora de construir una organització que pugui resistir les pressions amb el programa del marxisme, i lluiti decididament per la transformació socialista de la societat.

Uneix-te a Esquerra Revolucionària!

Notes:

1. https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

2. Un derivat financer o instrument derivat és un producte financer el valor del qual es basa en el preu d'un altre actiu. Hi derivats sobre productes agrícoles i ramaders, metalls, productes energètics, divises, accions, índexs borsaris, tipus d'interès, etc. Es liquiden en una data futura i poden cotitzar-se en mercats organitzats (com les borses) o extra borsaris (OTC). En un mercat OTC es negocien tot tipus d'instruments financers (accions, bons, matèries primeres, swaps o derivats de crèdit) directament entre dues parts.

3. "L'ascens vertiginós del poder de la banca a l'ombra: el cas de BlackRock", Manuel Gabarre

https://www.lamarea.com/2020/02/06/el-ascenso-vertiginoso-del-poder-de-la-banca-en-la-sombra-el-caso-de-blackrock/

4. V.I. Lenin, L'imperialisme, fase superior del capitalisme, FFE. Madrid 2016, pp 52, 59 i 72.

5. Covid-19, el petroli, el virus de Wall Street i els Estats Units, Tom Kucharz, Luis González Reyes, Ivan Murriay Mas i Luis Flores, www.elsaltodiario.com

6. Rosa Luxemburg, Reforma o revolució, FFE Madrid 2018 pp.39 i 40

7. El 82% el tercer paquet d'ajudes de Trump per a la pandèmia serà per als rics i les grans empreses

https://www.publico.es/politica/ayudas-trump-82-tercer-paquete-ayudas-trump-pandemia-sera-ricos-grandes-empresas.html

8. Lev Trotski, El marxisme en el nostre temps, en Fonaments d'economia marxista, FFE. Madrid, 2019, pàg 50.

9. Ibid, pàg. 60

10. Actualitat Emergents. Abril 2020

https://www.bankiaestudios.com/estudios/es/publicaciones/actualidad-emergentes-abril-2020.html

11. Xina / Forta contracció del PIB el 1T20 a causa del virus
https://www.bankiaestudios.com/estudios/es/publicaciones/china-fuerte-contraccion-del-pib-en-el-1t20-a-causa-del-virus.html

12. Segons l'informe China and the world: Inside a changing economic relationship, de McKinsey Global Institute.

13. "Les deu primeres companyies copen al voltant del 40% del mercat mundial, amb una facturació de 437.257.000 de dòlars (404.812.000 d'euros) el 2017 (...) Al capdavant d'aquest oligopoli es troba el gegant nord-americà Pfizer, els productes farmacèutics li van reportar aquell any 52.540 milions de dòlars (48.630 milions d'euros). El segon lloc l'ocupa la suïssa Roche, amb 44.368.000 de dòlars (41.110 milions d'euros), i el tercer al podi és la francesa Sanofi, amb 36.663.000 de dòlars (33.971.000 d'euros). (Vicent Calvero, Indústria farmacèutica: un negoci de més d'un milió d'euros, que s’engreixa gràcies al coronavirus)

https://www.publico.es/economia/industria-farmaceutica-negocio-billon-dolares-engorda-gracias-coronavirus.html


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

lenin

banner ffe

bannerafiliacion2 01