Reunits en assemblea, els treballadors del torn de nit de l'empresa de recollida de residus Girona+neta, davant la pandèmia del Coronavirus MANIFESTEM:

Que mesures preses per l'empresa per prevenir el contagi: posar dispensadors de desinfectants, guants, màscares, arribar al lloc de treball uniformats i altres mesures genèriques per combatre el virus Covid-19, ens semblen insuficients. Última hora, el dilluns 17 de març ens diu l'empresa que no es donaran mascaretes, ni guants de làtex perquè no són EPI, ni necessaris.

Ja tenim un company que ha donat positiu al Covid-19. A què estem esperant!?

Per mantenir els nostres drets i la nostra salut en els llocs de treball, EXIGIM:

1. Que totes les companyes i companys que tenen al seu càrrec filles, fills o familiars dependents, se'ls ha d'aplicar de forma immediata l'article 37.3 d) de l'Estatut dels treballadors (ET). D'acord a aquest, quan es té un deure inexcusable, com és la cura de fills o persones dependents, les i els treballadors poden absentar-se del seu lloc de treball amb el 100% de la seva retribució i sense que sigui computable com a temps de vacances. L'empresa s'ha de comprometre per escrit a la seva aplicació i fer constar, també per escrit, que no aplicarà l'excedència forçosa en cas que aquesta situació excepcional es prolongui més enllà de tres mesos.

De fet les empreses rebran quantioses ajudes del Govern PSOE-UP, pel que no hem de veure reduïts els nostres drets.

2. Que es contracti immediatament personal per al rentat i desinfecció de tot el material: contenidors, cubells, vehicles, vestuaris, casernes...

3. Proves per detectar el Coronavirus a tots els treballadors i treballadores.

4. A tot treballador en situació de risc amb problemes crònics respiratoris, cardiovasculars o diabetis, se'ls ha de manar immediatament a casa amb el 100% del seu salari.

5. Que el servei mèdic ha de considerar la baixa per accident laboral a tot treballador que tingui els símptomes de Coronavirus i s’informe d'això.

El Comitè d'Empresa hauria de convocar una Assemblea General urgent al pati guardant les distàncies de seguretat, atendre les propostes dels treballadors, debatre-les i prendre-les en seriós. Per reforçar al Comitè, en aquesta assemblea es nomenaran dos portaveus que participaran en les reunions entre el comitè i l'empresa amb veu però sense vot. En aquestes reunions cal exigir a l'empresa que dugui a terme aquestes justes reivindicacions, i si l'empresa no adopta aquestes mesures, cal fer una campanya de denúncia pública a la premsa, Ajuntament, inspecció de treball etc. i deixar-los clar que seran els responsables de les conseqüències que els companys i companyes puguem patir en la nostra salut o vida. 


Nova data del sorteig: 21 de novembre

se-rifa.png

 

Degut a la crisi del coronavirus aplacem el sorteig de la nostra rifa al dissabte 21 de novembre.

Escriu-nos i compra la teva papereta per a donar suport a la nostra lluita!

PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01