Al llarg dels últims anys han proliferat els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), i des de les pàgines de Militant hem seguit les lluites contra ells dels treballadors de moltes empreses. Però, en què consisteix exactament un ERO?

Els EROs estan recollits en l'Estatut dels Treballadors (art. 51) i suposen una suspensió del contracte de treball. És a dir, equivalen a un acomiadament, sigui temporal o definitiu. Les empreses estan obligades a presentar-lo quan vulguin acomiadar o enviar a casa temporalment a:

·â€ˆMés de deu treballadors les empreses amb plantilles de menys de cent.
·
 Un 10% de la plantilla si tenen entre 100 i 300 treballadors.
·
 Més de 30 treballadors si tenen més de 300.
. L'empresa ha de presentar-los davant el Ministeri de Treball o conselleria autonòmica, que és la que ha d'autoritzar-los.
En principi, la figura de l’ERO semblaria una garantia per als treballadors: en cas que es vulgui acomiadar o suspendre temporalment a molts treballadors, el govern ha d'autoritzar-ho. En la pràctica i atès que poden presentar-se per "causes tècniques, organitzatives i de producció", pràcticament tots els EROs (fins i tot el 10% que es presenta sense acord amb els sindicats) estan sent aprovats.

ERO d'extinció: acomiadament objectiu perquè em dóna la gana

Els EROs d'extinció són en realitat acomiadaments col·lectius: s'acomiada a una part important de la plantilla (o a tots) i té la consideració d'acomiadament procedent. És a dir, que l'empresa paga 20 dies per any treballat com indemnització en cas de contracte fix, enfront dels 45 d'un acomiadament improcedent o a la readmissió per a un nul.
És cert que en alguns casos els sindicats aconsegueixen millorar una mica aquesta xifra, però l'autorització i l'acord amb els sindicats fa pràcticament impossible recórrer davant els tribunals els acomiadaments.
Aquest fet permet estalviar costos d'acomiadament i incloure dintre de les llistes a tots els treballadors díscols i reivindicatius que podrien presentar el seu cas com persecució sindical en cas d'acomiadament individual. Les llistes d'acomiadats a Seat o a Nissan són una prova palpable d'això.


ERO temporal: un regal (per a l'empresari)

Però una cosa que està proliferant també són els EROs temporals, que els treballadors es van a l'atur per un període de temps.
En realitat, suposen una eina més per a aplicar la desitjada "flexibilitat" per als capitalistes. Avui et necessito, demà no. Com estan comprovant en les seves carns els treballadors afectats la tan anomenada falta de comandes no suposa menors ritmes quan es reprèn el treball. Al contrari. El capitalista concentrarà encara més la càrrega de treball en els dies que es treballa per a aprofitar el màxim de dies amb ERO possibles.
Durant un ERO temporal el treballador cobra l'atur, que és com a màxim el 70% de la seva base reguladora durant els sis primers mesos i el 60% després. A més, té diversos efectes perjudicials.
Si al final el treballador és acomiadat, l'atur ja cobrat es descompta del que tindria dret, escurçant el període. Una de les últimes mesures del govern suposa que els afectats per un ERO temporal podran recuperar la prestació en cas d'acomiadament permanent fins a un màxim de 120 dies, però això no evita els altres efectes negatius:

·â€ˆComença a contar un nou període per a generar drets a la prestació.
·â€ˆEls treballadors majors consumeixen prestació amb el que no disposaran d'ella en cas d'optar a una prejubilació tret que tornin a treballar sis anys més ininterromputs.
·â€ˆTreballadors que no tinguin cotitzat un any no tenen dret a cobrar l'atur si es veuen afectats per un ERO.
·â€ˆPer al càlcul de festius i vacances, l’Inem sol pagar 1,25 dies per cada dia laborable, mentre que l'empresa descompta 1,33, amb el que aquestes quantitats cal reclamar-les després.
Encara que moltes vegades els EROs temporals són presentats per les cúpules sindicals com un "mal menor" davant possibles acomiadaments, o com un producte de la lluita dels treballadors contra un ERO d'extinció, en realitat no solucionen res. Suposen un greu perjudici per als treballadors, i com s'ha vist en nombrosos casos, des de Nissan fins a Pirelli, no garanteixen l'ocupació. Només estem veient els primers efectes d'una crisi capitalista llarga i profunda, pel que en el futur caldrà lluitar igualment per mantenir les ocupacions que ara es "salven" amb els EROs temporals.

La lluita contra els EROs

La idea mateixa d'un ERO és contrària als interessos de la classe obrera. Que quan una empresa "no va bé" qui paguin els plats trencats siguin els treballadors és un plantejament que respon als interessos dels capitalistes. Si s'accepta el capitalisme com l'únic sistema possible, com fan els dirigents sindicals, inclosos molts que es consideren a l'esquerra del oficialisme, l'única tàctica possible és la que s'està aplicant: intentar negociar millors condicions que les mínimes legals i substituir EROs d'extinció per EROs temporals esperant un miracle: que la crisi s'acabi per art de màgia i tornin els "bons temps" que els atacs eren més espaiats i havia un poc més de marge per a fer-se'ls empassar als treballadors.
Els "bons temps" no tornaran. Tenim per davant un període que els atacs a la classe treballadora seran més brutals i es fa més necessari que mai un sindicalisme de classe, combatiu i democràtic. Un sindicalisme que defensi l'obertura dels llibres de comptes de les empreses per a veure realment la seva situació i on estan els beneficis dels últims temps, que defensi el manteniment dels llocs de treball amb la nacionalització de les empreses com reivindicació en cas d'acomiadaments o tancaments, i la mobilització, la unificació de les lluites, la vaga i l'ocupació de fàbriques com eines de lluita.


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01