Com hem estat informant en diversos comunicats publicats anteriorment al web d’Esquerra Revolucionària i Sindicalistes d’Esquerra, els delegats membres de FTC-IAC a Comsa Service de Tarragona, estan desenvolupant una dura batalla contra l’ERTO que aquesta multinacional va presentar fa setmanes.

Finalment l'empresa ha aconseguit imposar aquest ERTO fraudulent gràcies a la complicitat imprescindible dels delegats sindicals de Barcelona i Madrid que junts sumen majoria. Els vots en contra de l'ERTO han estat els de el delegat de Tarragona present a la negociació, el delegat d'Àvila, el de Girona i el de València.

Publiquem a continuació el comunicat elaborat pels companys de FTC-IAC Comsa-Service Tarragona per informar la plantilla i denunciar l'ocultació d'informació i les mentides descarades que tant l'empresa com els delegats signants estan difonent sobre el contingut real del que han acordat.

--------------------------

Hola companys i companyes:

9 membres de la taula negociadora de l'ERTO, els representants dels comitès de Madrid i Barcelona, ​​van decidir signar l’ERTO que va presentar l'empresa, tot i que aquest suposa un xec en blanc perquè l’empresa, quan ho consideri, pugui acomiadar-nos més fàcilment i es tracta d'un ERTO fraudulent, que nosaltres per descomptat impugnarem.

Aquests 9 delegats han signat, a més, sense fer cap tipus de consulta als treballadors i ocultant les posicions crítiques i alternatives a aquesta firma que plantegem els 4 membres de la taula (Tarragona, Àvila, València i Girona) que ens vam negar a signar-lo.

Volem denunciar davant tota la plantilla que, des d'un principi, aquests elements que es presenten com a representants dels treballadors es van dedicar a fer de gestors de l'empresa, intentant recórrer a diferents maniobres per evitar que estiguéssim presents a la taula aquells que ens oposàvem a l'ERTO. Una vegada que aquestes maniobres van quedar en evidència i vam aconseguir entrar a la taula, aquests "representants dels treballadors" es van dedicar a pasterejar amb l'empresa i es van negar a difondre les nostres propostes entre el conjunt dels treballadors.

Després d’impedir que els treballadors poguessin conèixer les diferents propostes i opinions existents a la taula i triar entre elles, van enviar un informe ocultant la realitat del que han signat: un acord que només beneficia l'empresa, a esquenes de la plantilla i amb el vot en contra d'una part considerable dels propis delegats sindicals que vam participar a la taula.

Farem tot el possible per impugnar-lo i fer enrere aquest atropellament per les següents raons:

1) És mentida que, com diuen els signants de l'acord, fent-se ressò dels arguments de l'empresa, Comsa tingui "una situació empresarial molt complicada i per tant una falta de liquiditat que impedeix millores econòmiques substancials". Com tots sabem estem parlant d'una multinacional que ha obtingut beneficis sucosos durant anys, que manté diferents àrees de negoci i en aquest mateix moment segueix rebent diners de les arques públiques a través dels contractes que manté amb diferents administracions públiques.

Només amb les dades que disposem de Catalunya, l'empresa seguirà cobrant dels contractes públics pel Decret Llei 7/2020 del 17 de març de mesura urgents en Matèria de Contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i economia art 1.6, 2 i 3. A més, l'article 3 diu que els treballadors sotmesos a aquests contractes no poden estar sotmesos a ERTOs. És a dir, que a Catalunya no podrien aplicar cap ERTO. A això cal sumar el xec sense fons que dóna el Govern central per a les empreses de 100.000 milions d'euros, als quals se sumen els 1.000 milions a fons perdut també per a les empreses que ja ha anunciat la Generalitat i les partides similars anunciades per altres governs autonòmics.

2) Encara que vam fer èmfasi en tot això, els 9 signants de l’acord, juntament amb l'empresa deien que corria pressa fer l’ERTO i no es podia debatre.

Ara diuen que "donades les circumstàncies" les condicions que han signat "es consideren apropiades per mantenir la viabilitat de l'empresa". Un cop més, això és fals. A l'acceptar un ERTO per causes productives, estan acceptant la lògica de l'empresa: retallar plantilla, salaris i drets i dividir-nos. Demà l'empresa adduirà que, pels efectes econòmics de la pandèmia, la seva situació segueix sent difícil, que no té liquiditat i que necessita aplicar EROs, tancaments de centres i altres mesures.

El document signat per aquests 9 delegats com majoria de la taula servirà per avalar aquestes mentides de l'empresa davant de qualsevol jutge. Això és el que va passar, per exemple a Evo Bank, un precedent sobre el qual vam avisar als signants una i altra vegada, quelcom que els hi va donar igual perquè des del principi eren a la taula per signar tot el que digués l'empresa.

3) Per què COMSA no ha fet l’ERTO per força major, modalitat que li facilitaria cobrar ajudes i més quantioses i amb la qual no necessitaven negociar amb la representació dels treballadors? La raó és senzilla. Coneixen perfectament aquests precedents i saben que, aplicant un ERTO per causes productives, quan passi l'estat d'alarma per la crisi sanitària poden al·legar aquestes mateixes causes productives, falta de liquiditat, etc., per aplicar un nou ERTO, EROs, davant de qualsevol jutge per justificar noves retallades d'ocupació, salaris i drets i de manera definitiva.

4) El que els signants d'aquest xec en blanc a Comsa presenten com a punts positius de l'acord són, o qüestions que l'empresa estava obligada a acceptar igualment o que estan molt per sota del que exigim els que ens oposem a l’ERTO. Una autèntica burla als treballadors! Si haguessin mantingut la unitat a la taula de negociació per defensar els drets dels treballadors en lloc d'actuar a la taula com a defensors i gestors de l'empresa, hauria estat perfectament possible fer valer els nostres drets i no donar aquest aval a Comsa per atacs, tancaments de centres i acomiadaments futurs.

La nostra posició de defensa dels nostres interessos com a treballadors, posant les coses damunt de la taula com són, ha comptat amb el suport de la plantilla de Tarragona, la part més sana dels delegats d'aquesta taula realment compromesa en la defensa dels interessos dels treballadors (delegats d'Àvila, València i Girona) i grups de treballadors d'altres centres de treball als quals han arribat les nostres propostes a través d'aquests delegats, xarxes socials, etc. Aquesta és la base per organitzar la resposta a aquest frau i a la reconversió i atac als nostres drets i llocs de treball que l'empresa, amb l'aval d'aquests delegats al seu servei, prepara.

Als treballadors mai ens han regalat res. Tot ho hem aconseguit amb la lluita, prenent totes les decisions amb el coneixement, debat i participació de tots els treballadors, i no a d’amagatotis com han fet els 9 delegats dels comitès de Madrid i Barcelona presents a la taula. Aquest camí de lluita i d'unitat de tots els treballadors per defensar els nostres drets davant els atacs de l'empresa és l'únic que ens permetrà defensar els nostres llocs de treball i els nostres drets.

PUNTS DE L'ACORD QUE HAN SIGNAT

 • Comissió de Seguiment constituïda per un màxim de 4 membres per analitzar els calendaris d'afectacions. Hem exigit estar presents però intenten excloure'ns. Seguim donant la batalla per participar en aquesta comissió.
 • Variables (Bonus) 2019: s'abona el 25% en la nòmina del mes d'abril i es prorrateja la resta fins a 31 de desembre de 2020.
 • Vacances: d'acord amb que no afecti els períodes de suspensió (que als treballadors i treballadores afectats pe l’ERTO no se li descomptin les vacances de l'any 2020).
 • Pel que fa als treballadors i treballadores que estan en període de vacances per sol·licitud de l'empresa es podria acordar un sistema pel qual cadascú decideixi si vol que li comptin com vacances o com a permís retribuït recuperable. En definitiva, que sigui a elecció de cada treballador/a, que ho comuniquin al seu responsable directe i es comuniqui a RRHH de l'empresa.
 • Complement de prestació d’atur pels treballadors fins a 1.050 euros bruts, sempre que el nostre salari fos major d'aquest import (fins al límit del seu salari). Increment de la prestació per desocupació: 80 euros bruts més a cada treballador afectat amb el límit del seu salari.
 • Avançament per part de l'empresa de l'import de la prestació per desocupació per compensar una demora en el cobrament de la mateixa de 1.000 euros nets, si aquesta demora supera els 7 dies de la data prevista de cobrament de la prestació, prèvia sol·licitud i justificació.
 • Pagues extres: S'abonaran les pagues extres, però es veuran afectades per l'afectació individual, descomptant la part proporcional com a conseqüència de l'afectació.
 • La retribució flexible no afectarà pel que fa a les assegurances de salut. L'empresa seguirà abonant-les i es regularitzarà amb el treballador posteriorment.
 • Es valoraran les voluntarietats a l’ERTO sempre que es pacti amb el seu responsable directe i es consensuï amb l'empresa.
 • L'empresa es compromet a no iniciar cap procés d'acomiadament col·lectiu fins al 31 de desembre de 2020. Encara que com ja hem denunciat aquest compromís no té validesa jurídica i els mateixos arguments de "falta de liquiditat", causes productives, que s'han acceptat per signar el ERTO podrien ser presentats davant un jutge per avançar aquests acomiadaments.

TARRAGONA MANTÉ LA PROPOSTA QUE VA FER A L'EMPRESA PER A LA REALITZACIÓ DE LES TASQUES ESSENCIALS I PROTEGIR ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL COVID-19

 • Tot el personal en quarantena, amb menors o persones dependents, que a causa de la situació generada pel covid-19 es quedi a casa i rebin el 100% del salari.
 • Tot treballador/a que tingui alguna malaltia crònica o embarassos, o tinguin familiars de primer i segon grau per afinitat o consanguinitat en la mateixa situació també es quedarà a casa en quarantena i se li abonarà el salari al 100%.
 • Tot el personal que hagi d'atendre a fills menors pel tancament de col·legis se li abonarà el seu salari al 100%.
 • Cancel·lació de tots els treballs no imprescindibles per lluitar contra el coronavirus o per al manteniment de serveis essencials per a la comunitat.
 • Els serveis a infraestructura pública i privada imprescindibles per atendre la lluita contra el coronavirus s'atendran de forma rotativa amb la plantilla disponible, sense cap reducció salarial i amb totes les mesures de seguretat necessàries.
 • L'empresa ha de proporcionar cotxes d'empresa que es desinfectaran al sortir del servei.
 • Tot el personal que es quedi a casa a causa del repartiment rotatiu de les tasques imprescindibles que esmentem en un dels punts anteriors cobrarà el seu salari al 100%.

Resultat de la votació a la taula de negociació: (13 membres per de la RLT)

SÍ a l'ERTO: 9 (Bcn = 6, Madrid =3 )

NO a l'ERTO: 4 (Àvila = 1, Girona = 1, València = 1, Tarragona = 1)