Clica aquí per a enviar la resolució de suport als treballadors a l'Ajuntament de Girona

Els treballadors de Girona+Neta, empresa concessionària del servei de neteja de la ciutat de Girona, un 25% de la qual pertany a l'Ajuntament de Girona, estem exigint des del començament de la crisi del coronavirus a la Direcció de l'Empresa, a la Inspecció de Treball i a l'Ajuntament de Girona que es prenguin mesures urgents per a garantir els drets i la salut dels treballadors i que s'atenguin les reivindicacions que hem presentat:

1.- Enviar a casa els companys en situació de risc; més neteja i desinfecció de les nostres eines de treball; test per a detectar el coronavirus; aplicació de l'article 37.3.d als companys que tenen familiars dependents; que se'ns equipi amb els EPI necessaris com mascaretes, ulleres, guants, roba neta, etc.

2.- Que es redueixin les activitats no essencials, escombrats de carrers, de cartró a la porta, recollida de mobles, recollida porta a porta, etc. Només han ser-hi els de recollides d'escombraries i la feina la farem en torns rotatius repartint les tasques existents entre tots i totes, excepte companys o companyes que tinguin un risc mèdic especial, ja sigui ells o els seus familiars. Tot això sense cap tipus de reducció de plantilla ni salarial i amb l'objectiu que estiguem exposats el menor temps possible al virus. L'empresa, en comptes de fer torns rotatius, el que està fent és no contractar els companys eventuals, que en realitat formen part de la plantilla ja que pràcticament estan tot l'any treballant, és a dir, l'empresa està aplicant un ERTO encobert.

3.- Per a complir les distàncies de seguretat no pot anar més d'una persona en un vehicle. Com és possible que el Govern hagi donat ordres de multar qui siguin més d’un en el cotxe i l'empresa ens obligui a anar dos en el mateix vehicle?

4.- També cal garantir els drets dels companys que són a la borsa de treball, que això no sigui utilitzat per l'empresa per prendre’ls l'antiguitat que els pertany. I si algun company de la borsa no té dret a cobrar subsidi, l'empresa li proporcionarà un salari perquè ell i la seva família puguin viure mentre duri aquesta situació. Des de l'Ajuntament, Martí Terés, regidor de sostenibilitat (Jxcat-Junts) declarava el passat dia 31 de març al Diari de Girona que s'ha reduït el servei de neteja viària un 20% i que es donen els EPI necessaris. Això no és cert. El que ha passat, arran d'una denúncia a Inspecció de Treball que s'ha fet pública i després de quinze dies negant-se a escoltar les nostres reivindicacions exigint material suficient per a protegir la nostra salut i les nostres vides, és que ara porten una provisió insuficient de mascaretes que diuen que són reutilitzables mentre se'ns segueix obligant a anar dos per vehicle durant tota la jornada de la feina.

Quan diuen que han reduït el servei de neteja, el que estan fent és treure els companys de la borsa de treball i deixar-los a l'atur. No pretenem que es redueixi la plantilla, sinó que es reparteixi de forma rotativa el treball existent. Respecte a les mesures de prevenció i seguretat, la pròpia Inspecció de Treball en un informe amb data 29/03/2020 afirma que, després d'aportar l'empresa "l'avaluació de riscos laborals i planificació de l'activitat preventiva", "de la seva lectura es comprova que aquesta no ha estat objecte de revisió després de la situació del coronavirus i que, en conseqüència, no s'ha adoptat cap tipus de mesura preventiva per a protegir els treballadors d'aquest nou agent biològic.”

Fem una crida a tots els treballadors i treballadores, habitants de Girona, col·lectius obrers i moviments socials a mostrar el seu suport a les nostres justes reivindicacions i exigir a l'empresa Girona+Neta i a l'Ajuntament de Girona l’acceptació de les reivindicacions dels treballadors per a garantir la salut, la vida, la totalitat dels llocs de treball i condicions laborals dignes a Girona+Neta.

També pots trucar a aquest telèfon per a manifestar el teu rebuig a la negativa de l'Ajuntament d’accedir a les justes reivindicacions dels treballadors: Telèfon de l'alcaldia 972 419 001

AMB LES NOSTRES VIDES I LA NOSTRA SALUT NO ES POT JUGAR!


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

lenin

banner ffe

bannerafiliacion2 01