Els treballadors aconsegueixen avanços en les seves condicions laborals

El passat 10 d'abril finalitzava, després de 38 dies de lluita, l'heroica vaga que les treballadores de CLECE han realitzat a la ciutat de Girona. Aquesta vaga quedarà inscrita en la història del moviment obrer de Girona i del conjunt de l'estat com una pàgina gloriosa.

Un dels sectors mes oprimits de la nostra classe han demostrat en el terreny de la pràctica el que sempre hem defensat els marxistes i que cada dia
qüestionen els dirigents reformistes del moviment obrer, la disposició a la lluita i l'enorme potencial del moviment obrer per a combatre les injustícies del sistema.

Com ja explicàvem a la pàgina web www.militant.cat, les treballadores de
CLECE s'han enfrontat a molts enemics. A la direcció de l'empresa pertanyent al grup ACS i que després de quatre mesos de negociació no estava disposada a millorar les condicions laborals. A l'ajuntament de Girona governat per l'esquerra i que té concedida la concessió de la neteja de nombroses instal·lacions municipals i hospitals públics a CLECE i que en cap moment es va posar al costat dels treballadors afavorint amb aquesta actitud els objectius de l'empresa. A la Generalitat que va dictar uns serveis mínims totalment abusius i que va permetre la contractació de l'empresa de treballadors per a suplir a les vaguistes i actuant com esquirols al costat de la patronal. A les direccions de CCOO i UGT que no solament no van secundar la vaga, solament CGT la va convocar, sinó que algunes delegades de CCOO amb el braç enguixat va anar al seu centre de treball al costat de dirigents del sindicat per a defensar “el dret al treball” durant la vaga. A la majoria dels mitjans de comunicació que durant el desenvolupament de la vaga van actuar com portaveus de l'empresa i van ocultar les justes reivindicacions per les quals la vaga va ser convocada.

Enfront de tots aquests poderosos obstacles les treballadores van traçar un pla per a vèncer l'aïllament que la
sacrosanta aliança abans esmentada els volia sotmetre. Aquest pla va consistir en guanyar la solidaritat del moviment obrer. Per això es van distribuir milers de fulles als barris obrers, als mercats al centre de la ciutat, explicant les nostres reivindicacions i donant a conèixer els beneficis de l'empresa, al mateix temps que exigíem la municipalització d'aquests serveis com la millor garantia d'una neteja de qualitat i unes condicions laborals dignes. Es van mantenir reunions amb professors i AMPAS, amb AAVV. Es van organitzar concentracions i manifestacions , així com acampades a la porta de l'ajuntament on les treballadores van dormir diverses nits. Això va tenir un efecte decisiu en el desenvolupament de la vaga perquè cada dia que passava veiem com les mostres de solidaritat s'incrementaven. Com la nostra classe responia. Alguns exemples que demostren això van ser el suport que vam rebre dels professors d'alguns centres i de veïns de les proximitats de l'ajuntament que ens van oferir durant l'acampada per la nit matalassos, aliments, i fins a fins i tot alguns ens van donar el seu telèfon perquè els aviséssim per a recolzar-nos en cas que la policia ens desallotgés de la porta de l'ajuntament. A això cal unir les aportacions que vam rebre per a la caixa de resistència i que ens va permetre editar part del material amb el qual vam donar a conèixer les nostres reivindicacions.

La vaga ha finalitzat i hem aconseguit alguns dels nostres objectius. Hem aconseguit el compromís de transformació de contractes temporals en indefinits, augmentant la plantilla fixa en els tres centres en els quals estava convocada la vaga. En el cas de dos treballadors que
tenien contracte eventual seran fixos abans del 15 d'Abril. La cobertura de vacants es produirà per ordre d'antiguitat i es donarà preferència als treballadors contractats a temps parcial. Es crearà una borsa de treball en cada centre en el qual el criteri per al seva integració consistirà en el número de dies treballats. Quan de la borsa vagin entrat treballadors fixos a la plantilla , les vacants que es produeixin en la borsa es cobriran per treballadors que estant o no en aquest moment a l'empresa, tinguin més dies treballats en la mateixa. L’altra reivindicació que s'ha aconseguit és que les parelles de fet tinguin el mateix tracte a l'efecte de llicència que els matrimonis convencionals. Es negociés en el termini de 10 dies una compensació per les tasques de tancament dels centres i la connexió d'alarmes, així com per rentar les peces de treball en els domicilis de les treballadores dels hospitals. En relació als dies de vaga l'empresa a d’abonar el 40% dels dies des del 5 de març al 4 d'abril i el 100% des del dia 5 al 10 d'abril.

A pesar que no hem aconseguit encara
cap augment salarial, seguim cobrant un terme mitjà de 715 € mensuals, hem sortit enfortits d'aquesta lluita.

Hem guanyat en unitat , hem guanyat en organització, en l'assemblea on es
va decidir la desconvocatòria va haver 5 afiliacions a CGT, i 16 més es van endur la sol·licitud per a afiliar-se, algunes eren per als seus fills, hem guanyat en experiència de lluita, hem experimentat la solidaritat dels treballadors de Girona i d'altres punts de l'estat. Hem comprovat que la lluita serveix.

Seguim pensat que hem de lluitar per les nostres reivindicacions pendents. De fet seguirem
fent manifestacions davant l'ajuntament per a pressionar davant la negociació que tindrem amb l'empresa els pròxims dies.

Avui som mes forts en tots els terrenys que al principi de la vaga, tornem als nostres llocs de treball convençudes d'això i amb el ferm
propòsit d'explicar a les nostres companyes el que hem aconseguit i preparar les forces perquè en la pròxima batalla siguem més en la lluita i aconseguim els nostres objectius.


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

lenin

banner ffe

bannerafiliacion2 01