El diari salvadoreny Colatino i el periòdic La Hojilla de Veneçuela publiquen els articles d’anàlisi del Corrent Marxista Internacional

 

El diari Colatino d'El Salvador ha dedicat el seu suplement setmanal Perspectives al balanç de la derrota de la reforma constitucional de Veneçuela i ha publicat en dos fulls sencers l'article del nostre company Alan Woods. El diari Colatino té una important circulació i és el periòdic imprès més llegit per l'esquerra en aquest país, consultada pel FMLN, els sindicats, el moviment estudiantil i popular. Fa algunes setmanes en aquest diari va ser publicat també el balanç realitzat per la CMI sobre les eleccions en argentina, mostrant l'impacte de les idees marxistes en aquest país. També ha publicat l'article del nostre company Ramón Sarment sobre les últimes eleccions a Argentina. Mentre, el periòdic setmanal La Hojilla Impresa, que és la publicació del programa de Mario Silva "La Hojilla", que es dedica a tallar amb fil agut les mentides de l'oposició, va reproduir en les pàgines centrals de la seva edició del 7 de desembre, un extracte de l'article d’Alan Woods del balanç del referèndum constitucional a Veneçuela. El programa de Mario Silva és un dels més populars entre els bolivarians i el que usa el president Chávez amb regularitat per a expressar la seva opinió.
"Aquest treball (editat per motius d'espai) és una anàlisi exhaustiva i crític del succeït el passat dos de desembre. Interrogants, advertiments i possibles camins per a seguir avançant en la construcció de la Pàtria Socialista, única opció possible per a enfrontar el més terrible dels flagels que hagi conegut la humanitat: el capitalisme"

Perquè vam perdre el referèndum de la reforma constitucional?

Veneçuela: Què significa la derrota en el referèndum?

 

 


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01