El passat 14 de maig l'IBEX-35 va patir una caiguda del 6,6%, una de les majors de la seva història i la major des d'octubre de 2008. La baixada va tenir repercussions en altres borses europees, en el cost del deute espanyol i en el propi euro. La raó d'aquesta important sacsejada, inesperada per a aquells que confiaven que el pla d'ajustament del govern PSOE tranquil·litzaria temporalment al món financer, va radicar en les dades d'evolució dels preus, publicats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a primera hora del mateix dia 14. Segons aquestes dades, la inflació subjacent a l'Estat espanyol (els preus de tots els productes excepte l'energia i els aliments frescos) es va col·locar en terreny negatiu per primera vegada des que es va crear aquest índex el 1986. I a pesar que la caiguda interanual va ser de només un 0,1%, el temor que aquesta dada fos el primer senyal de l'inici d'un procés deflacionista va ser suficient per a estendre l'alarma entre els inversors.

A primera vista, pot semblar paradoxal que la previsió d'una baixada dels preus generalitzada i sostinguda en el temps (que això és el que significa deflació) pogués ser tan negativa. Durant anys als treballadors ens han imposat retallades i congelacions salarials, polítiques de contenció de la despesa social, enduriment en l'accés a les prestacions de la Seguretat Social, i tot tipus de sacrificis, en nom de la sagrada lluita contra la inflació. De manera que podria semblar raonable que, una vegada que la inflació ha estat derrotada, l'època de sacrificis arribar-se a la seva fi, i que podríem tornar als temps de creixement salarial real i d'ampliació dels nostres drets.
Doncs res d'això va a passar. Tancada l'època de sacrificis en nom de la lluita contra la inflació, s'albira una nova etapa de sacrificis, encara més durs, en nom de la lluita contra la deflació. Per això hem de preguntar-nos quins riscos reals implica la deflació, i a qui afecta i per què?

La deflació en temps de crisi del capitalisme

El pànic davant la deflació no es produeix en un moment qualsevol, sinó enmig de la crisi més profunda del capitalisme des dels anys 30 del segle XX. En aquestes condicions, una baixada de preus tindria l'efecte immediat d'erosionar els ingressos nominals de les empreses. Per si mateix això no seria necessàriament negatiu: la baixada de preus també arribaria als costos de producció, i fins i tot els béns fabricats a l'Estat espanyol serien més competitius en el mercat mundial. Les baixades de preus estimularien el consum i incrementarien per tant la demanda interna, ajudant a donar sortida a l'estoc de mercaderies no vengudes que s'acumulen en els magatzems de les empreses i mobilitzant la capacitat productiva que roman ociosa o infrautilitzada.

Però el factor que converteix a la deflació en un fenomen devastador és el seu impacte sobre les empreses i els particulars quan estan fortament endeutats, com ocorre actualment, ja que el boom econòmic iniciat en els anys 90 es va recolzar en una expansió del crèdit sense precedents, molt especialment en el segment hipotecari i en el finançament a les empreses, que van arribar a créixer durant anys a taxes interanuals properes al 30%.

Però els deutes tenen la característica de ser totalment inflexibles enfront de la deflació. Mentre els preus baixen, provocant la retallada tanta dels ingressos de les empreses com dels salaris dels treballadors, el nominal del deute es manté inamovible. I així, mes a mes, el pes real del deute augmenta, provocant els mateixos efectes que una pujada continuada dels tipus d'interès. En el cas de les famílies, una proporció cada vegada major del salari es dedica al pagament de les lletres bancàries, baixant així la capacitat real de consum; i en el cas de les empreses, els menors ingressos nominals cobreixen cada vegada en menor proporció els seus costos financers.

El resultat d'aquest procés és doble. D'una banda les empreses veuen erosionar-se els seus marges i en conseqüència decideixen no invertir, agreujant d'aquesta manera la crisi. I per altra banda, al disminuir la capacitat de devolució de crèdits, els bancs s'enfronten a una morositat creixent i es veuen obligats a augmentar les seves provisions, aguditzant l'escassesa de crèdit. D'aquesta manera, una vegada iniciada una espiral deflacionista resulta molt difícil escapar d'ella, com està demostrant el cas de Japó.

La deflació a Japó

Les tres últimes dècades de l'economia japonesa són un bon exemple pràctic de com es gesta una espiral deflacionista i les conseqüències que comporta.

Japó va experimentar durant els anys 80 una expansió econòmica colossal, que gràcies a les facilitats creditícies atorgades pel Banc Central de Japó va donar lloc a una doble bombolla immobiliària i borsària, en un procés extraordinàriament semblat al boom del capitalisme a Europa i USA en els últims anys.

I de forma similar al que passà el 2007, al final de 1990 l'economia japonesa va col·lapsar. Van seguir anys d'estancament fins que, després d'un primer avís el 1995, la deflació es va apoderar de l'economia japonesa el 1999 i no va desaparèixer fins a finals de 2005, quan ja havien transcorregut gairebé 3 anys de tímida recuperació econòmica. No obstant això, el perill de deflació no havia estat conjurat. Al març de 2009 la deflació va sorgir de nou i es manté fins al dia d'avui. Al desembre de 2009, immediatament després de la finalització d'un gegantesc pla d'estímul, i com si volgués demostrar la inutilitat de les gegantesques injeccions de diners públics per a plantar cara a les crisis cícliques del capitalisme, la deflació va arribar un record històric: una caiguda de preus del 1,2% al mes, la major des que es va iniciar a Japó el registre estadístic dels preus.

Té conseqüències la deflació?

En les condicions actuals de l'economia espanyola, la deflació tindria l'efecte immediat de provocar una recaiguda en la recessió, i aquesta va ser la causa de la commoció entre els inversors i de la caiguda de les borses.

A més, en aquestes circumstàncies atacar el poder de compra dels treballadors del sector públic i dels jubilats no sembla una mesura molt intel·ligent, ja que al deprimir bruscament la demanda interna pot aguditzar el risc de deflació.

Però els costos d'una espiral deflacionista no serien iguals per a tots. Directament, a causa de l'increment de l'atur, dels acomiadaments massius i del tancament d'empreses, o indirectament per la retallada de les pensions i les prestacions socials, els treballadors seguirem carregant amb el pes de la crisi. Però la burgesia ja ha començat a prendre mesures davant la perspectiva de deflació, orientant encara més les seves inversions cap al sector financer, i molt especialment cap al mercat del deute públic, per a treure encara major benefici de l'endeutament dels estats. D'aquesta manera, per a blindar-se enfront de les fluctuacions dels preus de les mercaderies, els bancs i empreses asseuen les bases per a una prolongació de la crisi, però, això sí, s'asseguren que els seus beneficis seguiran batent rècord any rere any.

Aquesta situació és una nova demostració de la profunda irracionalitat del sistema capitalista i de l'atzucac que aquest sistema caduc ofereix als treballadors. Pugin els preus o baixin, el futur per als treballadors serà sempre el de suportar sacrificis. Aquesta situació contrasta amb la capacitat que tindria una economia socialista per a, a través de la planificació de l'economia i del control obrer en les empreses, convertir de forma immediata les millores de productivitat en una reducció del preu dels productes, o en una reducció del temps de treball necessari per a satisfer les necessitats socials.


PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01