La nostra salut, i la de les nostres famílies, són molt més importants que els beneficis patronals

Descarega la guia en PDF

Posa't en contacte amb nosaltres a través de Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per a qualsevol dubte, assessorament i estar coordinats en totes les accions que calgui prendre.

Davant la crisi del Coronavirus ens estem trobant amb una allau de mesures i actuacions per part d'empreses, multinacionals, encoratjades des del Govern i administracions, que fan recaure les conseqüències d'aquesta crisi exclusivament sobre les esquenes de la classe obrera. S'està acomiadant massivament i de manera il·legal, s'aproven ERTOs, s'obliguen a baixes no retribuïdes i a signar vacances... Tot això enmig de la més absoluta de les incerteses per a milions de treballadores i treballadors.

En no poques ocasions són les cúpules i les direccions de les federacions de CCOO i UGT, donant l’esquena als seus afiliats i a les plantilles, els que legitimen i pressionen perquè s'apliquin aquestes mesures. De fet els màxims dirigents de CCOO i UGT han donat via lliure en aquest sentit, doblegant-se davant la patronal per facilitar ERTOs i altres mesures, i signant un document conjunt amb la CEOE.

Mitjançant aquesta guia expliquem una sèrie de mesures per lluitar contra aquests abusos, denunciar-ho públicament, i tractar d'evitar que les i els treballadors es puguin veure seriosament afectats en els seus drets i salaris. És fonamental que en totes les empreses actuem col·lectivament, mitjançant assemblees de treballadors i que s'aprovin les decisions adoptades.

La primera d'ella, i més important en aquests moments és la següent:

1) Paralització immediata de tota l'activitat productiva que no sigui essencial per lluitar contra la pandèmia. Cal exigir a les direccions de totes les empreses que no siguin essencials paralitzar l'activitat productiva, garantint que tots els llocs de treball siguin respectats i que no es perd cap dret laboral. Cal exigir als comitès d'empresa i celebrar assemblees generals per prendre la decisió. És un escàndol que milions de treballadors ens veiem obligats a trencar la quarantena perquè els empresaris volen pastar beneficis a costa de la nostra salut. El Govern de PSOE-Unides Podem ha de garantir per llei aquest tancament immediat, i tots els permisos retribuïts, llocs de treball i drets. No es pot argumentar que no hi ha mitjans econòmics. Sí que n'hi ha i molts! Que es nacionalitzi la banca per utilitzar els recursos financers per defensar la població, els nostres llocs de treball i la nostra salut.

Per als treballadors de les empreses essencials el Govern ha de proporcionar tots els mitjans de protecció sanitària necessària (guants, màscares, equips...), i que es respectin totes les mesures de seguretat, imposant penes econòmiques molt severes per als empresaris que incompleixin aquestes mesures.

2) Què passa si l'empresa m'envia a casa i no em comunica res més?

El teu contracte de treball segueix vigent i han de pagar-te el salari (el termini per reclamar salaris impagats és d'un any). És convenient demanar vides laborals a la Seguretat Social per constatar que no t'han donat de baixa en la mateixa per evitar pagar les cotitzacions.

3) Què faig si canvien per la via dels fets qualsevol de les meves condicions sense comunicar-m'ho?

Manifestar per escrit la disconformitat i especificar que et reserves les accions legals pertinents en defensa dels teus drets. En tot cas aquest canvi és il·legal, pel que el podràs recórrer.

4) Què faig si em comuniquen informalment (verbalment, per WhatsApp, etc.) qualsevol mesura que modifiqui les meves condicions laborals?

Exigir que es comuniqui formal i fefaentment per escrit, amb signatura del responsable de l'empresa que ho comunica i indicació del seu càrrec en la mateixa.

5) I si ens presenten un escrit perquè signem modificant les nostres condicions?

Signar NO CONFORME i la DATA DE RECEPCIÓ DE L’ESCRIT, per poder reclamar qualsevol vulneració de drets. AIXÒ ÉS MOLT IMPORTANT. Si és una carta de fi de contracte, acomiadament o ERO etc. a la qual s'afegeix qualsevol nòmina o quitança donant a entendre que l'empresa abona alguna quantitat (salari, indemnització, etc.) i no el paga en el moment, afegir a la signatura de no conforme PENDENT DE COBRAMENT.

6) I si ens pressionen perquè signem JA, assenyalant que només així podrem cobrar?

És mentida. Qualsevol treballador o treballadora ha de tenir el temps necessari per estudiar l'escrit que li presentin i consultar amb advocat, assessor o representant dels treballadors de confiança. Mai firmis alguna cosa que t’acaben de presentar, exigeix ​​poder tenir temps per estudiar-lo. Les confirmacions o conformitat per WhatsApp o e-mail poden ser equivalents a una signatura, així que actua igual.

7) Què passa si ja he signat algun escrit o he acceptat propostes de l'empresa via WhatsApp o mail?

Seria important enviar un correu a l'empresa i a Inspecció Laboral o qualsevol altra autoritat laboral, plantejant que es va signar en una situació d'excepcionalitat i sota pressió, por i engany. La signatura expressa una voluntat o conformitat amb el text que la precedeix, però aquesta voluntat pot resultar viciada si s'ha expressat sota por, coacció, pressió o engany. El millor és deixar constància per escrit com més aviat millor, tant a l'empresa com a l'administració.

8) Què passa si segueixo treballant i tinc filles, fills o familiars al meu càrrec i no tinc amb amb qui deixar-los?

Hem d'exigir a les empreses que apliquin l'article 37.3.d) de l'Estatut dels Treballadors (ET), confirmant-ho per escrit. D'acord a aquest, quan es té un deure inexcusable, com ho és la cura d'una persona dependent o de fills menors d'edat, en un context d'exigència pública de limitació de moviments i restriccions com és l'Estat d'Alarma o altres mesures administratives, el treballador té dret a absentar-se de la feina amb el 100% de la seva retribució i sense que sigui computable com a temps de vacances. Si no el volen aplicar cal fer-ho constar per escrit perquè en un futur es pugui reclamar, i si tenim representants sindicals a l'empresa exigir que ho demanin formalment.

9) Hem d'acceptar permisos no retribuïts, reduccions de jornada, vacances avançades?

Encara que l'empresa pot imposar-les, hem d’oposar-nos a totes elles en la mesura que sigui possible, per a això és important celebrar assemblees i prendre decisions col·lectives. Per a les i els treballadors dels sectors més precaris això suposarà no arribar a final de mes, ja que cal seguir pagant lloguers i factures. Cal exigir als representants sindicals que organitzin la lluita contra aquestes mesures.

10) Què cal fer davant una modificació substancial de condicions de treball, davant d'un ERTO o davant un acomiadament col·lectiu?

Les empreses han d'informar els representants de les i els treballadors i negociar amb els mateixos per un període de fins a 15 dies (Art. 41 de l'ET). Cal exigir a aquests representants completa transparència, que es coneguin tots els aspectes, i que es puguin discutir i decidir col·lectivament en assemblea, donant prioritat absoluta al manteniment de tots els llocs de treball i salaris, sense cap tipus d'exclusió per tipus de contracte o una altra raó. Si no és presencialment, que es decideixi col·lectivament per teleconferència. A les empreses sense representació s'hauran de triar democràticament representants pel conjunt de la plantilla. En moltes ocasions passarà que no ho faran les i els treballadors sinó la pròpia empresa a dit. En aquest cas cal denunciar el frau davant la Inspecció de Treball o autoritat laboral, així com davant els jutjats socials per conflicte col·lectiu en el termini de 20 dies hàbils. La signatura dels representants sindicals avala aquestes mesures, per això és molt important exigir-los que atenguin les demandes de les plantilles i no adoptin les decisions antidemocràticament.

11) Poden aprofitar per rescindir contractes temporals o d'obra o servei?

No, no poden, però intentaran fer-ho. A l'Estat espanyol la gran majoria d'ells solen trobar-se en frau de llei, de manera que les i els treballadors són fixos a l'empresa, i qualsevol interrupció de la prestació de serveis ha de ser considerada com un acomiadament il·legal. Si donen per finalitzada la relació laboral, al·legant la finalitat de l'obra o servei, cal demanar tota la informació per escrit i oposar-se, assenyalant que en tot cas es podria donar una situació de suspensió d'aquesta obra i servei però que no es pot donar per finalitzada. Estaríem davant d'un acomiadament improcedent, o fins i tot nul segons les circumstàncies.

12) Què passa amb els terminis per a recórrer acomiadaments, modificacions de condicions, reclamacions de quantitat, etc...?

Des del 14 de Març de 2020 i mentre duri l'Estat d'Alarma decretat pel Govern central, els terminis de prescripció i caducitat, així com els administratius i processals a tot l'Estat, estan suspesos. En principi i llevat d’una propera reforma, no corre el termini ni processal judicial ni administratiu des de dissabte 14 fins al diumenge 29 de març de 2020, o més tard si es prorroga l'estat d'alarma. No obstant això, cal tenir en compte que no estan suspesos els terminis processals per al cas de conflictes col·lectius i vulneració de drets fonamentals en procés laboral.

13) Què passa amb les mesures per protegir la salut de les i els treballadors i evitar la propagació de l'epidèmia?

En virtut de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses tenen el deure inexcusable de protegir la salut, seguretat i higiene dels treballadors al seu càrrec, amb tots els costos que això comporta. Cal exigir que totes les empreses paguin i garanteixin les mesures de salut per evitar l'extensió de la malaltia. Cal exigir per escrit a les empreses que compleixin immediatament amb aquestes mesures, i cal comunicar-ho als delegats de prevenció i representants dels treballadors perquè ho exigeixin

14) Què faig si s'estan incomplint les mesures posant-me en risc?

En aquest cas, donat la gravetat de la situació que vivim, cal trucar immediatament a la policia de cara a que aixequin immediatament una acta d'aquests incompliments. Posteriorment, cal denunciar aquesta actuació irresponsable per escrit davant les autoritats sanitàries i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. D'altra banda, caldria exigir l'aplicació de l'article 21 de la Llei de Prevenció de riscos laborals (LPRL), que permet abandonar el lloc de treball per RISC GREU I IMMINENT. Les i els treballadors i els seus representants han de exigir-lo per escrit i comunicar-ho tant a Inspecció de Treball com a l'autoritat sanitària competent, ja que aquesta actuació irresponsable contribueix a propagar la malaltia.

15) Què passa si sóc una persona de risc o convisc amb un familiar de risc?

En aquests casos l'aplicació de l'article 21 de la LPRL està encara més justificat, existint un risc de mort. S'ha d'exigir la seva immediata aplicació per escrit, assenyalant que si l'empresa no accepta podrà incórrer en greus responsabilitats administratives i fins i tot penals. És important que l'empresa estigui informada perquè no pugui fugir d'estudi.

16) Què passa si em donen la baixa mèdica? Què he de demanar?

Davant la impossibilitat de realitzar la prova, en cas de tenir símptomes cal sol·licitar la quarantena o confinament al domicili, i exigir sempre que siguin baixes per contacte, exposició o contagi del COVID-19, perquè la prestació de la SS s'equipari a les contingències professionals, i demanar a l'empresa el complement de Conveni Col·lectiu de la prestació si s'escau.

Tot i que la baixa la doni el metge de capçalera directament o després de certificació mèdica dels Serveis Públics de Sanitat (part d'urgències), i aquesta sigui amb l'informe de baixa per MALALTIA COMUNA, HA DE CONSTAR QUE LA CAUSA ÉS LA REGULADA PEL Coronavirus. Cal demanar el certificat de la causa per Coronavirus en el comunicat de urgències de l'hospital. Perquè sigui considerat a efectes de prestació econòmica per contingències professionals, la baixa no ha de donar-la el metge de la MÚTUA de l'empresa (MATMPSS o MCSS) sinó el metge de capçalera. Si has estat en quarantena sense poder citar-te amb el metge de capçalera es pot fer amb efectes retroactius.

(https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/instruccions_aclaratories_coronavirus_rd_6_2020.pdf)

17) Al marge dels aspectes legals, com podem combatre l'ofensiva patronal?

El més important i la principal via de pressió és la mobilització de les plantilles i la paralització de l'activitat productiva tenint en compte tota la legislació laboral que ens assisteix per fer-ho. Al mateix temps cal denunciar qualsevol atropellament o abús a les xarxes socials i públicament. Us animem a que ens escriviu i ens comenteu els vostres casos per elaborar notes de denúncia i difondre-les, i comentar totes les accions que podem adoptar, i organitzar grups de coordinació per resistir les mesures empresarials de les retallades. Aquest aspecte és fonamental, hem d’organitzar-nos per plantar cara!

No pagarem la seva crisi. El problema no és el coronavirus, és el capitalisme!

Nova data del sorteig: 21 de novembre

se-rifa.png

 

Degut a la crisi del coronavirus aplacem el sorteig de la nostra rifa al dissabte 21 de novembre.

Escriu-nos i compra la teva papereta per a donar suport a la nostra lluita!

PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA

bannerafiliacion2 01