Autors marxistes

PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA