Qüestió nacional

PERIÒDIC D'ESQUERRA REVOLUCIONÀRIA